Order
Անհատներ Իրավաբանական անձինք
Ապահովագրկան տերմինների բառարան
Ա    Բ    Գ    Դ    Ե    Զ    Է    Ը    Թ    Ժ    Ի    Լ    Խ    Ծ    Կ    Հ    Ձ    Ղ    Ճ    Մ    Յ    Ն    Շ    Ո    Չ    Պ    Ջ    Ռ    Ս    Վ    Տ    Ր    Ց    ՈՒ    Փ    Ք    ԵՎ    Օ    Ֆ   
Շահառու

Շահառուն ապահովագրական պատահարի տեղի ունենալու պարագայում ապահովագրական պայմանագրով նախատեսված ապահովագրական հատուցումը ստանալու իրավունք ունեցող անձն է:

Մեր գործակալները

Մարզեր:

Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով ներկայացված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: