Order
Անհատներ Իրավաբանական անձինք
Ապահովագրկան տերմինների բառարան
Ա    Բ    Գ    Դ    Ե    Զ    Է    Ը    Թ    Ժ    Ի    Լ    Խ    Ծ    Կ    Հ    Ձ    Ղ    Ճ    Մ    Յ    Ն    Շ    Ո    Չ    Պ    Ջ    Ռ    Ս    Վ    Տ    Ր    Ց    ՈՒ    Փ    Ք    ԵՎ    Օ    Ֆ   
Չհատուցվող գումար

Չհատուցվող գումարը ոչ կյանքի ապահովագրության դեպքում ապահովադրի մասնակցությաւն չափն է վնասի հատուցմանը, որը սահմանվում է ապահովագրության պայմանագրով` կոնկրետ գումարի կամ ապահովագրական գումարի նկատմամբ տոկոսի տեսակով: Չհատուցվող գումարի տեսակներն են: Պայմանական չհատուցվող գումար, որի դեպքում ապահովագրողն ազատվում է փաստացի վնասների կամ կորուստների հատուցման պարտականությունից, եթե այդ վնասը չի գերազանցում ապահովագրական պայմանագրով նախատեսված չհատուցվող գումարի չափը: Ոչ պայմանական չհատուցվող գումար, որի դեպքում ապահովագրողն ազատվում է որոշակի մասով հատուցում իրականացնելուց` անկախ վնասի կամ կորստի ընդհանուր չափից:

Մեր գործակալները

Մարզեր:

Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով ներկայացված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: