Order
Անհատներ Իրավաբանական անձինք
ԴԺԲԱԽՏ ՊԱՏԱՀԱՐՆԵՐԻՑ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Այն ամենն ինչ կարող է արտաքին, չմտադրված, անկանխատեսելի պայմանների և հանգամանքների արդյունքում վնաս հասցնել Ձեր առողջությանը կարելի է ապահովագրել «ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ» ապահովագրական ընկերությունում:

 Ապահովագրվելով մեր ընկերությունում դժբախտ պատահարներից Դուք ստանում եք ապահովագրական պաշտպանություն՝ շուրջօրյա կամ որոշակի ժամերին, ամբողջ աշխարհով կամ սահմանափակ տարածքում:

  Ո՞Վ ԿԱՐՈՂ Է ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՎԵԼ

  •  3-ից մինչև 65 տարեկան ցանկացած գործունակ ֆիզիկական անձ, նրա ընտանիքի անդամները (երեխաներ, կին, ամուսին, ծնողներ, քույր, եղբայր), 

 Ի՞ՆՉ ՌԻՍԿԵՐԻՑ ԿԱՐԵԼԻ Է ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՎԵԼ

 Ապահովագրական ծածկույթ կարող է տրամադրվել դժբախտ պատահարի հետևանքով առաջացած հետևյալ ռիսկերի համար

  •  Մահ,
  •  Մշտական լրիվ կամ մասնակի անաշխատունակություն (հաշմանդամություն),
  •  Ժամանակավոր անաշխատունակություն,
  •  Բժշկական ծախսեր 

ՄԵՐ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

  • Անհատական մոտեցում յուրաքանչյուր հաճախորդին,
  •  Հիմնական և հավելյալ ռիսկերի ու ծառայությունների համախմբում,
  •  Ճկուն սակագնային համակարգ,
  •  Որակյալ և արագ սպասարկում,
  •  Փաստաթղթերի ձևակերպման պարզ ընթացակարգ:

Թարմացված է`   2015-08-28 12:08

Մեր գործակալները

Մարզեր:

Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով ներկայացված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: