Order
Անհատներ Իրավաբանական անձինք
ԳՈՒՅՔԻ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Այն ամենը, ինչ կարող է վառվել, փչանալ թրջվելու հետևանքով, կարող են գողանալ, վնասել, ինչը կարող է չդիմանալ տարերային աղետներին` կարելի է ապահովագրել «ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ» ապահովագրական ընկերությունում:

- Ի՞ՆՉԸ ԿԱՐՈՂ Է ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՎԵԼ

 • Բնակարան
 • Առանձնատուն
 • Ամառանոց
 • Ներքին հարդարանք
 • Ոչ բնակելի տարածքներ՝ ավտոտնակներ, նկուղներ։

- Ի՞ՆՉ ՊԱՏԱՀԱՐՆԵՐԻՑ ԿԱՐԵԼԻ Է ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԵԼ

 • Հրդեհ
 • Պայթյուն, այդ թվում` կենցաղային օգտագործման գազի պայթյուն
 • Վնասվածք ջրից (կոյուղիներ, ջեռուցման համակարգեր, հակահրդեհային համակարգեր)
 • Տարերային աղետներ՝ երկրաշարժ, փոթորիկ, մրրիկ, կայծակի հարված, ջրհեղեղ, վտանգավոր բնական երևույթներ, այդ թվում՝ մթնոլորտային տեղումներ` կարկուտ, տեղատարափ անձրև, ձյուն
 • Երրորդ անձանց հակաօրինական գործողություններ՝ գողություն, կողոպուտ, ավազակություն, գույքի դիտավորյալ ոչնչացում
 • Մեխանիկական վնասվածքներ՝ տրանսպորտային միջոցի բախում, թռչող օբյեկտների կամ դրանց մասերի, բեռների, ծառերի և այլ իրերի անկում։


- ԻՆՉՊԵ՞Ս Է ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄԸ

«ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԱՓԲԸ ապահովագրական պատահարի փաստը հավաստող փաստաթղթերը, պատահարի հետևանքով պատճառված վնասի չափը հավաստող փաստաթղթերը, ինչպես նաև ապահովագրության պայմանագրով սահմանված այլ փաստաթղթեր ստանալուց հետո 30 (երեսուն) աշխատանքային օրվա ընթացքում պարտավոր է վճարել ապահովագրական հատուցում կամ հիմնավորել հատուցման լրիվ կամ մասնակի մերժումը:

Հատուցման վճարման պայմանները սահմանվում են ապահովագրության պայմանագրով և կարող են սահմանվել որպես՝

 • վնասված գույքի փոխարինում
 • վերանորոգում
 • դրամային հատուցում  (կարող է տրամադրվել կանխիկ կամ փոխանցումով)։


ՄԵՐ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 • Անհատական մոտեցում յուրաքանչյուր հաճախորդին
 • Հիմնական և հավելյալ ռիսկերի ու ծառայությունների համախմբում
 • Ճկուն սակագնային համակարգ
 • Որակյալ և արագ սպասարկում
 • Փաստաթղթերի ձևակերպման պարզ ընթացակարգ
 • Ընտրելով Ձեր նախընտրելի ռիսկերը՝ Դուք կարող եք ձեռք բերել պայմանագիրը ավելի մատչելի գնով։
Թարմացված է`   2018-03-17 11:03

Մեր գործակալները

Մարզեր:

Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով ներկայացված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: