Order
Անհատներ Իրավաբանական անձինք
Պայմանագրի կնքումը, պայմանները և կիրառվող սակագները

– ԻՆՉՊԵ՞Ս ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ԳՈՒՅՔԻ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅԱՄԱՆԱԳԻՐ

Պայմանագիր ձեռք բերելու համար պարզապես անհրաժեշտ է.

- Ի՞ՆՉ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ ԵՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

 Ապահովագրության պայմանագիր կնքելու համար անհրաժեշտ է «ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ» ապահովագրական ընկերություն ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը.

  • Գույքի սեփականատիրոջ անձնագիր
  • Սեփականության վկայական
  • Ուղեգիր բանկից, որտեղ նշված է վարկի մնացորդի չափը (վարկով ձեռքբերված գույքի համար` ըստ Ընկերության պահանջի)
  • Գնահատման ակտ (ըստ Ընկերության պահանջի)

- Ի՞ՆՉ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ ԵՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ ՎԵՐԱԿՆՔԵԼՈՒ (ԵՐԿԱՐԱՁԳԵԼՈՒ) ՀԱՄԱՐ

Եթե Դուք հանդիսանում եք «ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ» ապահովագրական ընկերության հաճախորդ, ապա ապահովագրության պայմանագիրը վերակնքելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել միայն այն փաստաթղթերը, որոնցում տեղի են ունեցել փոփոխություններ:

Գույքի ապահովագրության սակագներ

32.1 KB
Հրդեհից և այլ վտանգներից գույքի ապահովագրության կաննոներ

228.04 KB
Թարմացված է`   2016-04-01 08:04

Մեր գործակալները

Մարզեր:

Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով ներկայացված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: