Order
Անհատներ Իրավաբանական անձինք
Պայմանագրի կնքումը, պայմանները ԵՎ կիրառվող սակագները

Ի՞նչ է անհրաժեշտ ապահովագրության պայմանագիր կնքելու համար:

Ապահովագրության պայմանագիր կնքելու համար ընդամենը անհրաժեշտ է լրացնել դժբախտ պատահարներից ապահովագրության դիմում-հարցաթերթիկը, կցել ապահովագրվողի անձնագրի պատճեն և ուղարկել «ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ»:

Ի՞նչ է անհրաժեշտ ապահովագրության պայմանագիրը վերակնքելու (երկարաձգելու) համար:

Նախորդ դիմում-հարցաթերթիկում նշված տեղեկությունների փոփոխության դեպքում անհրաժեշտ է Ընկերությանը տեղեկացնել դրա մասին` լրացնելով նոր հարցաթերթիկ: Մյուս դեպքերում դժբախտ պատահարներից ապահովագրության պայմանագիրը կարող է վերակնքվել (երկարաձգվել) Ապահովագրողի և Ապահովադրի փոխադարձ համաձայնությամբ: 

Դժբախտ պատահարներից ապահովագրության կանոններ

174.99 KB
Դժբախտ պատահարներից ապահովագրության սակագներ

32.03 KB
Դժբախտ պատահարներից ապահովագրության դիմում հարցաթերթիկ

65.27 KB
Դժբախտ պատահարներից ապահովագրության հատուցման դիմում

363.31 KB
Թարմացված է`   2016-04-01 08:04

Մեր գործակալները

Մարզեր:

Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով ներկայացված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: