Order
Անհատներ Իրավաբանական անձինք
ԳՈՒՅՔԻ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ցանկացած ձեռնարկության գործունեություն անխտիր ուղեկցվում է տարբեր տեսակի ռիսկերով, որոնց հետևանքով շատ դեպքերում կորչում են բոլոր այն գույքերը, որոնք ձեռք էին բերվել տարիների ընթացքում:

Հրդեհի, պայթյունի, տարերային աղետների և այլ վտանգների հետևանքով առաջացած վնասը հատուցելու գործում Ձեզ կօգնի «ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԱՓԲԸ ապահովագրության վկայագիրը:

Ի՞նչը կարող է ապահովագրվել

 • Անշարժ գույքը ամբողջությամբ (շենքեր, շինություններ), ինչպես նաև դրանց առանձին ճարտարագիտական և կոնստրուկտիվ մասեր և տարրեր (շենքերի մասեր, բնակելի կամ ոչ բնակելի տարածքներ), ներառյալ հնարավորություն ապահովագրել տարածքների (շենքերի, շինությունների) ներքին հարդարանքը:
 • Շարժական գույք (սարքավորումներ, ուժային և այլ մեքենաներ, հատուկ տեխնիկա, կահույք, պատրաստի արտադրանք, ապրանքներ, հումք և այլն):
 • Շարժվող սարքավորումներ (հատուկ տեխնիկա).

Ինչի՞ց կարելի է ապահովագրվել

 • Հրդեհ
 • Պայթյուն, այդ թվում` կենցաղային օգտագործման գազի պայթյուն
 • Վնասվածք ջրից - ջրի կամ ջրմուղային, կոյուղային, ջեռուսման, սառեցնող կամ օդափոխող համակարգերից այլ հեղուկների ներգործություն, հարևան շինություններից ջրի ներգործություն
 • Մեխանիկական վնասվածքներ - տրանսպորտային միջոցի վրաերթ, թռչող օբյեկտների կամ դրանց մասերի, բեռների, ծառերի և այլ իրերի անյում
 • Երրորդ անձանց հակաօրինական գործողություններ - գողություն, կողոպուտ, ավազակություն
 • Տարերային աղետներ` երկրաշարժ, փոթորիկ, մրրիկ, կայծակի հարված, ջրհեղեղ, մթնոլորտային տեղումներ

Բացի վերոնշյալ ռիսկերից «ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԱՓԲԸ առաջարկում է Ձեզ ապահովագրական ծածկույթ «արտաքին ազդեցության ռիսկից». Եթե Դուք ապահովագրեք Ձեր գույքը բոլոր վերոնշյալ ռիսկերից (ներառյալ «արտաքին ազդեցության ռիսկը»), ապա Ձեր գույքը կլինի պաշտպանված ցանկացած գույքային վնասից, որն անկանխատեսելիորեն առաջացել է արտաքին ազդեցության հետևանքով, բացի բացառության դեպքերից, որոնք նկարագրված են ապահովագրության կանոններում կամ որոնք նշված են ապահովագրության վկայագրում կողմերի համաձայնությամբ: Այսպիսի ծածկույթը անվանում են «Բոլոր ռիսկերից» ապահովագրություն (All risks Policy).

Ապահովագրական գումար և ապահովագրական հատուցում

Ձեռք բերելով ապահովագրական պաշտպանվածություն «ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ»-ում, Դուք կարող եք ապահովագրել Ձեր գույքը.

 • Նոր վերականգնողական արժեքով կամ
 • Իրական (շուկայական) արժեքով:

Հավելյալ ծախսեր

Ապահովագրական պատահարի ի հայտ գալու դեպքում «ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԱՓԲԸ նույնպես հատուցում է գույքի փրկմանը կամ վնասի նվազեցմանն ուղղված ծախսերը:

Հաճախորդի ցանկությամբ ապահովագրական ծածկույթը կարող է ներառել հետևյալ հավելյալ ծախսերը, որոնք առաջանում են ապահովագրական պատահարի ի հայտ գալու դեպքում.

 • Ապահովագրական պատահարի տեղանքի մաքրում;
 • Չվնասված գույքի տեղափոխման ծախսերը:

Ի՞նչ արժե գույքի ապահովագրության վկայագիրը

Դուք կարող եք ստանալ ապահովագրավճարի արագ հաշվարկ՝ լրացնելով ապահովագրության դիմում-հարցաթերթիկը և ուղարկելով այն հետևյալ հասցեով property@ingoarmenia.am.
Ի լրումն գույքի հրդեհից և այլ վտանգներից ապահովագրության հնարավոր է նաև ապահովագրել.

Հրդեհից և այլ վտանգներից գույքի ապահովագրության դիմում հարցաթերթիկ

2.05 MB
Թարմացված է`   2019-05-31 03:05

Մեր գործակալները

Մարզեր:

Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով ներկայացված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: