Order
Անհատներ Իրավաբանական անձինք
Պայմանագրի կնքումը, պայմանները և կիրառվող սակագները

Ի՞նչ է անհրաժեշտ ապահովագրության պայմանագիր կնքելու համար:

Ապահովագրության պայմանագիր կնքելու համար անհրաժեշտ է լրացնել հրդեհից և այլ վտանգներից գույքի ապահովագրության դիմում-հարցաթերթիկը, կցել ապահովագրվող գույքի ցանկը և ուղարկել «ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԱՓԲԸ:

Ի՞նչ է անհրաժեշտ ապահովագրության պայմանագիրը վերակնքելու (երկարաձգելու) համար:

Ապահովագրության պայմանագիրը վերակնքելու (երկարաձգելու) համար անհրաժեշտ է «ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ» ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը`

  • Գույքի սեփականատիրոջ անձնագրի պատճենը,
  • Սեփականության վկայագրի պատճենը,
  • Նախորդ ժամանակաշրջանի ապահովագրության պայմանագիրը,
  • Ուղեգիր բանկից, որտեղ նշված է վարկի մնացորդի չափը (վարկով ձեռքբերված գույքի համար` ըստ Ընկերության պահանջի),
  • Գնահատման ակտ (գույքի վերագնահատման դեպքում):
Գույքի ապահովագրության սակագներ

32.1 KB
Հրդեհից և այլ վտանգներից գույքի ապահովագրության կաննոներ

228.04 KB
Թարմացված է`   2016-04-01 08:04

Մեր գործակալները

Մարզեր:

Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով ներկայացված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: