Order
Անհատներ Իրավաբանական անձինք
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Պատասխանատվության ապահովագրությունը հանդիսանում է «ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ» ապահովագրական ընկերության ամենադինամիկ զարգացող ոլորտներից մեկը: Վերջին շրջանում այս ապահովագրության տեսակի նկատմամբ ցուցաբերված պահանջարկը խթանել է մի շարք նոր ապահովագրության ծրագրերի ստեղծմանը, որոնք մշակվել են հաշվի առնելով գործունեության տարբեր ոլորտների և բիզնեսի առանձնահատկությունները: Այս ծրագրերի շարքում իրենց առանձնահատուկ տեղն են զբաղեցնում քաղաքացիական և մասնագիտական պատասխանատվության ապահովագրությունը:

- Ի՞ՆՉԸ ԿԱՐԵԼԻ Է ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԵԼ

 • երրորդ անձանց հանդեպ քաղաքացիական պատասխանատվությունը
 • մասնագիտական պատասխանատվությունը:

 • ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՉԱՓ

  •     որոշվում է ըստ Ապահովադրի ցանկության *

  *Միաժամանակ Ընկերության մասնագետները Ձեզ կմատուցեն օգտակար խորհրդատվություն և կօգնեն ընտրել ամենաօպտիմալ պահանջված պատասխանատվության սահմանաչափերը:

  ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՍԱԿԱԳԻՆ

  Իրավաբանական անձանց պատասխանատվության ապահովագրության համար գործում է զեղչերի ճկուն համակարգ: Օպտիմալ ապահովագրական սակագին որոշելիս Ընկերության մասնագետները հաշվի են առնում մի շարք գործոններ, մասնավորապես գործունեության բնույթը և ապահովագրոթյան ժամանակահատվածը: Ապահովագրության պայմանագիրը երկարաձգելիս «ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ»-ն տրամադրում է հավելյալ զեղչեր, եթե նախորդ ապահովագրության շրջանի ընթացքում չեն գրանցվել մեծ թվով ապահովագրական պատահարներ:

  - Ի՞ՆՉ ԱՐԺԵ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՎԿԱՅԱԳԻՐԸ

  Դուք կարող եք ստանալ ապահովագրավճարի արագ հաշվարկ` լրացնելով ապահովագրության դիմում-հարցաթերթիկը և ուղարկելով այն հետևյալ էլեկտրոնային հասեցեով. liability@ingoarmenia.am

  Թարմացված է`   2015-11-16 12:11

  Մեր գործակալները

  Մարզեր:

  Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով ներկայացված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: