Order
Անհատներ Իրավաբանական անձինք
Պայմանագրի կնքումը, պայմանները և կիրառվող սակագները

– ԻՆՉՊԵ՞Ս ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅԱՄԱՆԱԳԻՐ

 Պատասխանատվության ապահովագրության պայմանագիր ձեռք բերելու համար անհրաժեշտ է պարզապես.

 

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության կանոններ

151.17 KB
Մասնագիտական պատասխանատվության ապահովագրության կանոններ

137.7 KB
Ընդհանուր պատասխանատվության ապահովագրության սակագներ

31.81 KB
Թարմացված է`   2016-04-01 09:04

Մեր գործակալները

Մարզեր:

Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով ներկայացված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: