Order
Անհատներ Իրավաբանական անձինք
ԲԵՌՆԱՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԻՆՉՈՒ՞ Է ՊԵՏՔ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԵԼ ԲԵՌՆԱՓՈԽԱԴՐՈՒՄԸ

Ցանկացած բեռնափոխադրում ուղղակիորեն կապված է անկանխատեսելի կորուստներ կրելու ռիսկի հետ: Հենց ապահովագրությունն է, որ կոչված է վստահորեն պաշտպանել Ձեր շահերը` կապված բեռների կորուստի կամ վնասման հետ:

Ի՞ՆՉ ԲԵՌՆԵՐ Է ԿԱՐԵԼԻ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԵԼ

«ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ»-ն ապահովագրության է ընդունում ցանկացած տեսակի բեռ:

ԻՆՉԻ՞Ց ԿԱՐԵԼԻ Է ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՎԵԼ

Բեռների ապահովագրությունն իրականացվում է համընդհանուր ընդունված ապահովագրության պայմաններով, որոնք կազմված են Լոնդոնյան Ապահովագրողների Ինստիտուտի (ILU) կողմից, և որոնք անգլերեն կոչվում են «Institute Cargo Clauses» (A), (B) և (C). Ի լրումն ընդհանուր պայմաններին, ապահովագրական ծածկույթը կարող է ընդլայնվել և ծածկել հատուկ ռիսկեր` ներառյալ պատերազմական գործողությունները, գործադուլ, բեռների հետ աշխատանքների ընթացքում բեռի վնասման կամ կորստի ռիսկը, բեռնափոխադրման ընթացքում միջանկյալ պահեստավորման ռիսկերը:

Ապահովագրության պայմաններում ներառվող ապահովագրվող ռիսկերը.

INSTITUTE CARGO CLAUSES (A), ԲՈԼՈՐ ՌԻՍԿԵՐԸ

Ապահովագրությունը ծածկում է «բոլոր ռիսկերը», որոնք կապված են բեռի վնասման կամ կորստի հետ` բացի ընդհանուր բացառություններից: «Բոլոր ռիսկերը» հասկացությունը ներառում է «հանկարծակի կորուստները», բացառությամբ «անխուսափելի կորուստներից».

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔ

Ապահովագրական ծածկույթը գործում է աշխարհի բոլոր երկրների տարածքում` բացառությամբ պատերազմական գործողություններում ներգրավված երկրների տարածքի, ցանկացած տեսակի տրանսպորտային միջոցով բեռնափոխադրման համար:

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՒՄԱՐ (ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՆ ՍԱՀՄԱՆԱՉԱՓ)

Ապահովագրողի պատասխանատվության  չափի (ապահովագրական արժեքի և ապահովագրական գումարի) որոշումը  շատ կարևոր է, քանի որ ապահովագրական պատահարի առաջանալու դեպքում ապահովագրական հատուցումը իրականացվում է հաշվի առնելով հենց այս գումարները: Այդ իսկ պատճառով «ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ»-ն հաճախորդների ցանկությամբ ապահովագրական արժեքի մեջ ներառում է բոլոր փաստաթղթորեն հաստատված ծախսերը, որոնք անհրաժեշտ են բեռնափոխադրման իրականացման համար: Օրինակ.

  • Բեռնափոխադրման ծախսեր,
  • մաքսային հարկեր,
  • զինված ուղեկցության հետ կապված ծախսեր և այլն:

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԵԼՈՒ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Անկախ այն բանից Դուք ցանկանում եք ապահովագրել առանձին վերցրած բեռնափոխադրում, թե կանոնավոր բեռնափոխադրումներ` մեր մասնագետները կօգնեն Ձեզ ընտրել ամենաօպտիմալ ապահովագրական ծածկույթը, որը առավելագույնս կհամապատասխանի Ձեր նախատեսված բյուջեին:

Առանձին մեկ բեռնափոխադրման համար մենք կկազմենք միանգամյա վկայագիր, որը հնարավորություն է տալիս վճարելու ապահովագրավճարը 5 (հինգ) բանկային օրվա ընթացքում: Այսպիսով, բեռը կարող է փոխադրվել հենց ապահովագրության վկայագրի կազմման օրը:

Գլխավոր վկայագիրը կազմվում է կանոնավոր բեռնափոխադրումների ապահովագրության դեպքում և այն ունի մի շարք առավելություններ, որոնք են`

  • Կանոնավոր բեռնափոխադրումների ապահովագրության սակագները ավելի ցածր են, քան առանձին բեռնափոխադրման ապահովագրության սակագները,
  • Բեռների ապահովագրության դիմումի հարմար ձև,
  • Ապահովագրավճարի վճարման հարմար համակարգ:

Ի՞ՆՉ ԱՐԺԵ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՎԿԱՅԱԳԻՐԸ

Դուք կարող եք ստանալ ապահովագրավճարի արագ հաշվարկ` լրացնելով դիմում-հարցաթերթիկը և ուղարկելով այն հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով cargo@ingoarmenia.am

Հետաքրքիր տեղեկատվություն բեռների սեփականատերերի համար

Թարմացված է`   2015-01-26 11:01

Մեր գործակալները

Մարզեր:

Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով ներկայացված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: