Order
Անհատներ Իրավաբանական անձինք
Պայմանագրի կնքումը, պայմանները և կիրառվող սակագները

Ի՞նչ է անհրաժեշտ ապահովագրության վկայագիր ձեռք բերելու համար:

Ապահովագրության վկայագիր ձեռքբերելու համար անհրաժեշտ է այցելել մեր գրասենյակ, կամ ուղարկել անհրաժեշտ տվյալները հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով` info@ingoarmenia.am : Ձեր վկայագիրը պատրաստ կլինի ընդամենը 5 րոպեների ընթացքում:

Ուղևորության ապահովագրության կանոններ

141.04 KB
Արտասահմանյան ուղևորության ընթացքում ուղեբեռի կորստի ապահովագրության կանոններ

83.85 KB
Ֆիզիկական անձի քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության կանոններ

97.04 KB
Ուղևորության ապահովագրության սակագներ

32.14 KB
Ուղևորության մեջ գտնվող անձանց աջակցության ապահովագրության հատուցման դիմում

298.93 KB
Թարմացված է`   2016-04-01 08:04

Մեր գործակալները

Մարզեր:
Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով ներկայացված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: