Order
Անհատներ Իրավաբանական անձինք
Պայմանագրի կնքումը, պայմանները և կիրառվող սակագները

Ի՞նչպես ձեռք բերել  պայմանագիր

Ուղևորության ապահովագրության կանոններ

141.04 KB
Արտասահմանյան ուղևորության ընթացքում ուղեբեռի կորստի ապահովագրության կանոններ

83.85 KB
Ֆիզիկական անձի քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության կանոններ

97.04 KB
Ուղևորության ապահովագրության սակագներ

32.14 KB
Ուղևորության մեջ գտնվող անձանց աջակցության ապահովագրության հատուցման դիմում

298.93 KB
Թարմացված է`   2018-10-01 09:10

Մեր գործակալները

Մարզեր:

Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով ներկայացված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: