Order
Անհատներ Իրավաբանական անձինք
Մեր Նշանակալից Մասնակիցները

Ուղղակի նշանակալից մասնակիցներ.

  • Բաժնետիրոջ լրիվ անվանումը՝ «Ինվեստ-Պոլիս» ԲԸ

Բաժնետոմսի տեսակը՝ սովորական
Ղեկավար՝ Տատյանա Կայգորոդովա
Ռեզիդենտություն՝ Ռուսաստանի Դաշնություն
Մասնակցության չափը կանոնադրական կապիտալում՝ 1,902,195 հազ. ՀՀ դրամ (75%)
Բաժնետոմսերի քանակ (հատ)՝ 3,093

  • Բաժնետիրոջ անունը՝ Լևոն Ալթունյան

Բաժնետոմսի տեսակը՝ սովորական
Ռեզիդենտություն՝ Հայաստանի Հանրապետություն
Մասնակցության չափը կանոնադրական կապիտալում՝ 634,065 հազ. ՀՀ դրամ (25%)
Բաժնետոմսերի քանակ (հատ)՝ 1,031 

Անուղղակի նշանակալից մասնակից`

  • Բաժնետիրոջ լրիվ անվանումը՝ «ԻՆԳՈՍՍՏՐԱԽ» ԱԲԲԸ

«ԻՆԳՈՍՍՏՐԱԽ» ԱԲԲԸ հանդիսանում է «ԻնՎեստ-Պոլիս» ՓԲԸ-ի 100% բաժնետերը, որի միջոցով իրականացնում է երկարաժամկետ ներդրումային ծրագրեր (հիմնականում արտերկրում`դուստր ապահովագրական ընկերությունների ձեռքբերում և կառավարում):

ՇԱՀԱԲԱԺԻՆՆԵՐ

Սույնով հայտնում ենք, որ, «ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԱՓԲԸ բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովը (թիվ 67 արձանագրություն) 2017 թվականի ապրիլի 12-ին որոշում է կայացրել Ընկերության չբաշխված շահույթից 750 մլն դրամի չափով բաժնետերերին շահաբաժիններ վճարելու վերաբերյալ։

Սույնով հայտնում ենք, որ, «ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԱՓԲԸ բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովը (թիվ 65 արձանագրություն) 2016 թվականի ապրիլի 12-ին որոշում է կայացրել Ընկերության չբաշխված շահույթից 400 մլն դրամի չափով բաժնետերերին շահաբաժիններ վճարելու վերաբերյալ։

«ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ» Ապահովագրական ՓԲԸ բաժնետերերի և նրանց հետ փոխկապակցված անձանց հետ կնքված ապահովագրական պայմանագրերի մասին տեղեկատվություն

Թարմացված է`   2019-04-15 11:04

Մեր գործակալները

Մարզեր:

Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով ներկայացված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: