Order
Անհատներ Իրավաբանական անձինք
Տարեկան Ֆինանսական Հաշվետվություններ

 • 2018թ.-ի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ
  • Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն նայել
  • Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն նայել
  • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն նայել 
  • Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն նայել
  • Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ նայել
  • Տարեկան ֆիանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ անկախ աուդիտորի եզրակացություն նայել
 • 2017թ.-ի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ
  • Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն նայել
  • Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն նայել
  • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն նայել 
  • Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն նայել
  • Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ նայել
  • Տարեկան ֆիանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ անկախ աուդիտորի եզրակացություն նայել
 • 2016թ.-ի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ
  • Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն նայել
  • Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն նայել
  • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն նայել
  • Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն նայել
  • Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ նայել
  • Տարեկան ֆիանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ անկախ աուդիտորի եզրակացություն նայել
 • 2015թ.-ի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ
  • Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն նայել
  • Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն նայել
  • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն նայել
  • Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն նայել
  • Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ նայել
  • Տարեկան ֆիանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ անկախ աուդիտորի եզրակացություն նայել
 • 2014թ.-ի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ
  • Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն նայել
  • Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն նայել
  • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն նայել
  • Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն նայել
  • Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ նայել
  • Տարեկան ֆիանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ անկախ աուդիտորի եզրակացություն նայել
 • 2013թ.-ի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ
  • Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն նայել
  • Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն նայել
  • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն նայել
  • Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն նայել
  • Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ նայել
  • Տարեկան ֆիանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ անկախ աուդիտորի եզրակացություն նայել
 • 2012թ.-ի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ
  • Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն նայել
  • Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն նայել
  • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն նայել
  • Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն նայել
  • Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ նայել
  • Տարեկան ֆիանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ անկախ աուդիտորի եզրակացություն նայել
 • 2011թ.-ի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ
  • Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն նայել
  • Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն նայել
  • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն նայել
  • Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն նայել
  • Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ նայել
  • Տարեկան ֆիանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ անկախ աուդիտորի եզրակացություն նայել
 • 2010թ.-ի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ
  • Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն նայել
  • Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն նայել
  • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն նայել
  • Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն նայել
  • Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ նայել
  • Տարեկան ֆիանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ անկախ աուդիտորի եզրակացություն նայել
 • 2009թ.-ի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ
  • Հաշվապահական հաշվեկշիռ Ձև N 1 նայել
  • Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն Ձև N 2 նայել
  • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն Ձև N 3 նայել
  • Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն Ձև N 4 նայել
  • Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ Ձև N 5 նայել
  • Տարեկան ֆիանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ անկախ աուդիտորի եզրակացություն նայել
 • 2008թ.-ի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ
  • Հաշվապահական հաշվեկշիռ Ձև N 1 նայել
  • Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն Ձև N 2 նայել
  • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն Ձև N 3 նայել
  • Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն Ձև N 4 նայել
  • Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ Ձև N 5 նայել
  • Տարեկան ֆիանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ անկախ աուդիտորի եզրակացություն նայել
 • 2007թ.-ի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ
  • Հաշվապահական հաշվեկշիռ Ձև N 1 նայել
  • Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն Ձև N 2 նայել
  • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն Ձև N 3 նայել
  • Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն Ձև N 4 նայել
  • Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ Ձև N 5 նայել
  • Տարեկան ֆիանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ անկախ աուդիտորի եզրակացություն նայել
 • 2006թ.-ի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ
  • Հաշվապահական հաշվեկշիռ Ձև N 1 նայել
  • Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն Ձև N 2 նայել
  • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն Ձև N 3 նայել
  • Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն Ձև N 4 նայել
  • Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ Ձև N 5 նայել
  • Տարեկան ֆիանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ անկախ աուդիտորի եզրակացություն նայել


ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (Էլ. գիրք)

Թարմացված է`   2019-04-16 05:04

Մեր գործակալները

Մարզեր:

Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով ներկայացված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: