Order
Անհատներ Իրավաբանական անձինք
Ձեր Իրավունքները

Յուրաքանչյուր անձ կարող է ստանալ ամփոփ տեղեկություններ «ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԱՓԲԸ կողմից մատուցվող ծառայությունների մասին` այցելելով Ընկերության գլխավոր գրասենյակ կամ զանգահարելով  (374 10) 59 21 21 հեռախոսահամարով:  «ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԱՓԲԸ կողմից մատուցվող ծառայությունների մասին, ինչպես նաև այլ տեղեկություններ ստանալու համար Դուք կարող եք այցելել  www.ingoarmenia.am ինտերնետային կայք:

Յուրաքանչյուր անձ իրավունք ունի ստանալու  «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 84-րդ հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված տեղեկատվությունը: 

Սույն տեղեկությունների կամ փաստաթղթերի ստացման համար հարկավոր է գրավոր դիմում ներկայացնել  «ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ»   Ապահովագրական ՓԲԸ գործադիր տնօրենին: Տեղեկությունների կամ փաստաթղթերի տրամադրման համար Ընկերությունը իրեն իրավունք է վերապահում գանձել համապատասխան վճար, որը, սակայն, չի կարող գերազանցել դրանց պատրաստման համար  «ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ» ընկերության կողմից իրականացված փաստացի ծախսերը: Տեղեկությունները տրամադրվում են Ընկերության կողմից դիմումը ստանալուց հետո 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Եթե Դուք ունեք որևէ բողոք-պահանջ կապված  «ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ» Ապահովագրական ՓԲԸ Ձեզ մատուցած ծառայությունների հետ, ապա խնդրում ենք Ձեզ լրացնել ձևաթերթը և ներկայացնել այն Ընկերության գլխամասային գրասենյակ Երևան 0010, Հանրապետության 51, 53, կամ ուղարկել էլեկտրոնային հասցեով՝ info@ingoarmenia.am:   

Ընկերության կողմից հաճախորդի բողոք-պահանջին վերջնական գրավոր պատասխանի տրամադրումը Ընկերությունն իրականացնում է բողոք-պահանջը ստանալու պահից 10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում:    
Հաճախորդները բողոք-պահանջների ներկայացման ընթացակարգին առնչվող հարցերի վերաբերյալ տեղեկություններ կարող են ստանալ   (374 10) 59 21 21 հեռախոսահամարով:

Բողոք-պահանջի գրավոր պատասխանով բավարարված չլինելու դեպքում`հաճախորդն իր իրավունքները պաշտպանելու համար կարող է դիմել ֆինանսական համակարգի հաշտարարին  www.fsm.am :

  Ընկերության հաճախորդների բողոք-պահանջների քննության գործընթացը

  Վեճերի լուծման բացատրական ամփոփագիր

  Ընկերության դեմ հաճախորդի կողմից ներկայացված բողոք-պահանջի քննության գործընթաց

  Հաճախորդի բողոք-պահանջի լրացման թերթիկ


 Ուշադրություն: Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում հղում կատարած կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների համար և Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:

Թարմացված է`   2018-02-01 06:02

Մեր գործակալները

Մարզեր:

Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով ներկայացված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: