Order
Անհատներ Իրավաբանական անձինք
Միջանկյալ Ֆինանսական Հաշվետվություններ

 

 • 2017 թ. միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ
  • 2017 թ. երկրորդ եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ
   • Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն նայել
   • Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն նայել
   • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն նայել
   • Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն նայել
   • Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ նայել
  • 2017 թ. առաջին եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ
   • Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն նայել
   • Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն նայել
   • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն նայել
   • Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն նայել
   • Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ նայել
 • 2016թ. միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ
  • 2016 թ. չորրորդ եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ
   • Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն նայել
   • Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն նայել
   • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն նայել
   • Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն նայել
   • Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ նայել
  • 2016 թ. երրորդ եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ
   • Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն նայել
   • Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն նայել
   • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն նայել
   • Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն նայել
   • Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ նայել
  • 2016 թ. երկրորդ եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ
   • Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն նայել
   • Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն նայել
   • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն նայել
   • Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն նայել
   • Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ նայել
  • 2016 թ. առաջին եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ
   • Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն նայել
   • Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն նայել
   • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն նայել
   • Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն նայել
   • Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ նայել
  • 2015 թ. միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ 
   • 2015 թ. չորրորդ եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ
    • Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն նայել
    • Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն նայել
    • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն նայել
    • Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն նայել
    • Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ նայել
   • 2015 թ. երրորդ եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ
    • Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն նայել
    • Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն նայել
    • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն նայել
    • Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն նայել
    • Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ նայել
   • 2015 թ. երկրորդ եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ
    • Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն նայել
    • Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն նայել
    • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն նայել
    • Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն նայել
    • Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ նայել
   • 2015 թ. առաջին եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ
    • Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն նայել
    • Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն նայել
    • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն նայել
    • Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն նայել
    • Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ նայել
  • 2014 թ. միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ 
   • 2014 թ. չորրորդ եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ
    • Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն նայել
    • Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն նայել
    • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն նայել
    • Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն նայել
    • Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ նայել
   • 2014 թ. երրորդ եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ
    • Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն նայել
    • Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն նայել
    • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն նայել
    • Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն նայել
    • Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ նայել
   • 2014 թ. երկրորդ եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ
    • Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն նայել
    • Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն նայել
    • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն նայել
    • Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն նայել
    • Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ նայել
   • 2014 թ. առաջին եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ
    • Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն նայել
    • Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն նայել
    • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն նայել
    • Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն նայել
    • Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ նայել
  • 2013 թ. միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ
   • 2013թ. չորրրորդ եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ
    • Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն նայել
    • Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն նայել
    • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն նայել
    • Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն նայել
    • Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ նայել
   • 2013թ. երրորդ եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ
    • Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն նայել
    • Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն նայել
    • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն նայել
    • Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն նայել
    • Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ նայել
   • 2013թ. երկրորդ եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ
    • Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն նայել
    • Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն նայել
    • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն նայել
    • Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն նայել
    • Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ նայել
   • 2013թ. առաջին եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ
    • Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն նայել
    • Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն նայել
    • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն նայել
    • Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն նայել
    • Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ նայել
  • 2012թ. միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ
   • 2012թ. չորրորդ եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ
    • Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն նայել
    • Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն նայել
    • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն նայել
    • Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն նայել
    • Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ նայել
   • 2012թ. երրորդ եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ
    • Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն նայել
    • Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն նայել
    • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն նայել
    • Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն նայել
    • Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ նայել
   • 2012թ. երկրորդ եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ
    • Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն նայել
    • Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն նայել
    • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն նայել
    • Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն նայել
    • Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ նայել
   • 2012թ. առաջին եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ
    • Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն նայել
    • Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն նայել
    • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն նայել
    • Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն նայել
    • Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ նայել
  • 2011թ. միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ
   • 2011թ. չորրորդ եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ
    • Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն նայել
    • Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն նայել
    • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն նայել
    • Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն նայել
    • Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ նայել
   • 2011 թ. երրորդ եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ
    • Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն նայել
    • Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն նայել
    • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն նայել
    • Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն նայել
    • Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ նայել
   • 2011թ.-ի երկրորդ եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ
    • Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն նայել
    • Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն նայել
    • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն նայել
    • Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն նայել
    • Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ նայել
   • 2011թ.-ի առաջին եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ
    • Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն նայել
    • Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն նայել
    • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն նայել
    • Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն նայել
    • Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ նայել
  • 2010թ. միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ
   • 2010թ.-ի չորրորդ եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ
    • Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն նայել
    • Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն նայել
    • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն նայել
    • Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն նայել
    • Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ նայել
   • 2010թ.-ի երրորդ եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ
    • Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն նայել
    • Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն նայել
    • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն նայել
    • Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն նայել
    • Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ նայել
   • 2010թ.-ի երկրորդ եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ
    • Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն նայել
    • Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն նայել
    • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն նայել
    • Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն նայել
    • Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ նայել
   • 2010թ.-ի առաջին եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ
    • Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն նայել
    • Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն նայել
    • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն նայել
    • Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն նայել
    • Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ նայել
  • 2009թ. միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ
   • 2009թ.-ի չորրորդ եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ
    • Հաշվապահական հաշվեկշիռ Ձև N 6 նայել
    • Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն Ձև N 7 նայել
    • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն Ձև N 8 նայել
    • Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն Ձև N 9 նայել
    • Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ Ձև N 5նայել
   • 2009թ.-ի երրորդ եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ
    • Հաշվապահական հաշվեկշիռ Ձև N 6 նայել
    • Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն Ձև N 7 նայել
    • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն Ձև N 8 նայել
    • Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն Ձև N 9 նայել
    • Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ Ձև N 5նայել
   • 2009թ.-ի երկրորդ եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ
    • Հաշվապահական հաշվեկշիռ Ձև N 6 նայել
    • Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն Ձև N 7 նայել
    • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն Ձև N 8 նայել
    • Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն Ձև N 9 նայել
    • Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ Ձև N 5նայել
   • 2009թ.-ի առաջին եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ
    • Հաշվապահական հաշվեկշիռ Ձև N 6 նայել
    • Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն Ձև N 7 նայել
    • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն Ձև N 8 նայել
    • Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն Ձև N 9 նայել
    • Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ Ձև N 5նայել
  • 2008թ. միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ
   • 2008թ.-ի չորրորդ եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ
    • Հաշվապահական հաշվեկշիռ Ձև N 6 նայել
    • Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն Ձև N 7 նայել
    • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն Ձև N 8 նայել
    • Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն Ձև N 9 նայել
    • Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ Ձև N 5 նայել
   • 2008թ.-ի երրորդ եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ
    • Հաշվապահական հաշվեկշիռ Ձև N 6 նայել
    • Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն Ձև N 7 նայել
    • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն Ձև N 8 նայել
    • Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն Ձև N 9 նայել
    • Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ Ձև N 5 նայել
   • 2008թ.-ի երկրորդ եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ
    • Հաշվապահական հաշվեկշիռ Ձև N 6 նայել
    • Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն Ձև N 7 նայել
    • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն Ձև N 8 նայել
    • Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն Ձև N 9 նայել
    • Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ Ձև N 5 նայել
   • 2008թ.-ի առաջին եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ
    • Հաշվապահական հաշվեկշիռ Ձև N 6 նայել
    • Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն Ձև N 7 նայել
    • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն Ձև N 8 նայել
    • Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն Ձև N 9 նայել
    • Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ Ձև N 5 նայել
  • 2007թ. միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ
   • 2007թ.-ի չորրորդ եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ
    • Հաշվապահական հաշվեկշիռ Ձև N 6 նայել
    • Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն Ձև N 7 նայել
    • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն Ձև N 3 նայել
    • Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն Ձև N 9 նայել
    • Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ Ձև N 5 նայել
   • 2007թ.-ի երրորդ եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ
    • Հաշվապահական հաշվեկշիռ Ձև N 6 նայել
    • Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն Ձև N 7 նայել
    • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն Ձև N 3 նայել
    • Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն Ձև N 9 նայել
    • Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ Ձև N 5 նայել
   • 2007թ.-ի երկրորդ եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ
    • Հաշվապահական հաշվեկշիռ Ձև N 6 նայել
    • Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն Ձև N 7 նայել
    • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն Ձև N 3 նայել
    • Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն Ձև N 9 նայել
    • Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ Ձև N 5 նայել
   • 2007թ.-ի առաջին եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ
    • Հաշվապահական հաշվեկշիռ Ձև N 6 նայել
    • Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն Ձև N 7 նայել
    • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն Ձև N 3 նայել
    • Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն Ձև N 9 նայել
    • Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ Ձև N 5 նայել
Թարմացված է`   2017-07-14 03:07

Մեր գործակալները

Մարզեր:
Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով ներկայացված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում առաջնորդվել հայերեն տարբերակով:

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0