Order
Անհատներ Իրավաբանական անձինք
Պայմանագրի կնքումը, պայմանները և կիրառվող սակագները

- Ի՞ՆՉ Է ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

Ապահովագրության պայմանագիր կնքելու համար ընդամենը անհրաժեշտ է լրացնել բժշկական ապահովագրության դիմում-հարցաթերթիկը, կցել ապահովագրվողի անձնագրի պատճեն և ուղարկել «ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ»:

- Ի՞ՆՉ Է ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ ՎԵՐԱԿՆՔԵԼՈՒ (ԵՐԿԱՐԱՁԳԵԼՈՒ) ՀԱՄԱՐ

Կամավոր բժշկական ապահովագրության պայմանագիրը վերակնքելու (երկարաձգելու) համար անհրաժեշտ է «ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ» ներկայացնել նախորդ ժամանակաշրջանի ապահովագրության վկայագիրը և ապահովագրվողի անձնագրի պատճեն: Նախորդ դիմում-հարցաթերթիկում նշված տեղեկությունների փոփոխության դեպքում անհրաժեշտ է Ընկերությանը տեղեկացնել դրա մասին:

Բժշկական ապահովագրության կանոններ

264.99 KB
Բժշկական ապահովագրության սակագներ

31.63 KB
Բժշկական ապահովագրության դիմումի ձև

72.63 KB
Բժշկական ապահովագրության հատուցման դիմումի ձև

579.48 KB
Թարմացված է`   2016-04-01 08:04

Մեր գործակալները

Մարզեր:

Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով ներկայացված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: