Order
Անհատներ Իրավաբանական անձինք
Գույքի ապահովագրություն

Ապահովագրական պատահարի դեպքում անհրաժեշտ է.

 • Ձեռնարկել բոլոր հնարավոր միջոցառումները` վնասները կանխելու կամ նվազեցնելու և ապահովագրված գույքը փրկելու նպատակով
 • Անհապաղ հայտնել համապատասխան իրավասու պետական մարմիններին
  • Հրդեհ, պայթյուն` հրշեջ ծառայություն 1-01, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն 911
  • Երրորդ անձանց հակաօրինական գործողություններ` ՀՀ ոստիկանություն 1-02
  • Տարերային աղետներ` ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն 911
  • Վնաս ջրից` համատիրություն, վթարային ծառայություն
 • Պատահարի մասին անհապաղ տեղեկացնել «ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԱՓԲԸ՝ զանգահարելով 010 59-21-21 և հետևել մասնագետի ցուցումներին
 • Հնարավորության դեպքում նկարահանել վնասված գույքը
 • Չիրականացնել որևէ գործողություն, որը կփոփոխի վնասված գույքի պատկերը (եթե գործողությունները չեն ձեռնարկվել վնասի չափը նվազեցնելու կամ կանխելու նպատակով)
 • Եթե գույքը վնասվել է այլ անձանց մեղքով, կտրականապես զերծ մնալ որևէ պայմանավորվածություններից՝ առանց «ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ» Ապահովագրական ընկերության համաձայնության

Ապահովագրական հատուցում ստանալու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ հիմնական փաստաթղթերը.

 • Ապահովագրական հատուցման դիմում
 • Ապահովագրության պայմանագիր
 • Գույքի սեփականատիրոջ անձը հաստատող փաստաթուղթ (իրավաբանական անձի դեպքում պետական գրանցման վկայականը՝ ղեկավար անձի տվյալները պարունակող ներդիրով)
 • Լիազորագիր և լիազորված անձի անձը հաստատող փաստաթուղթ, եթե դիմում է ոչ սեփականատերը
 • Սեփականության իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ

Ինչպես նաև.

 • Հրդեհի դեպքում
  • Հրդեհատեխնիկական փորձաքննության եզրակացություն
  • Վնասի չափը հավաստող փաստաթղթեր
 • Գողության, կողոպուտի, ավազակության, երրորդ անձանց հակաօրինական գործողությունների դեպքում
  • Պատահարի վերաբերյալ ՀՀ ոստիկանությանը տրված հաղորդագրության փաստը արձանագրող կտրոն
  • Քրեական գործ հարուցելու մասին որոշում
  • Քրեական գործի քննության արդյունքների վերաբերյալ որոշում
  • Վնասի չափը հավաստող փաստաթղթեր
 • Տարերային աղետների դեպքում
  • Պատահարի փաստը հավաստող տեղեկանք`տրված ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության կամ օդերևութաբանական ծառայության կամ այլ լիազոր մարմինների կողմից
  • Վնասի չափը հավաստող փաստաթղթեր
 • Ջրից վնասի դեպքում
  • Պատահարի փաստը հավաստող արձանագրություն`տրված համատիրության, վթարային ծառայության, այլ լիազոր մարմինների կողմից
  • Պատահարի պատճառի մասին փորձագիտական եզրակացություն
  • Վնասի չափը հավաստող փաստաթղթեր
Թարմացված է`   2015-10-20 01:10

Մեր գործակալները

Մարզեր:

Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով ներկայացված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: