Order
Անհատներ Իրավաբանական անձինք
Բաժնետերեր և ներդրողներ

"ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ" Ապահովագրական ՓԲԸ նպատակահարմար չի գտնում հրապարակել Կանոնակարգ 8/03-ի 25-րդ կետի 3-րդ ենթակետում նշված տեղեկատվությունը (այդ թվում` շահութաբաժիններ վճարելու մասին որոշումները, ընկերության ղեկավարների ընկերությունից ստացած վարձատրության չափը, ընկերությունից ղեկավարների, մասնակիցների և նրանց հետ փոխկապակցված անձանց Ընկերությունից ստացած փոխառությունների), քանի որ Ընկերությունը չի իրականացնում արժեթղթերի հրապարակային տեղաբաշխում, ներկա պահին ունի երկու մասնակից, որոնցից մեկը (Լևոն Ալթունյան) հանդիսանում է Ընկերության գործադիր տնօրենը, իսկ երկրորդը պատշաճ կերպով ներկայացված է Ընկերության խորհրդում և ըստ այդմ երկու բաժնետերերն էլ կարող են Ընկերությունից ցանկացած պահի ստանալ Ընկերության գործունեության վերաբերյալ ցանկացած տեղեկություն:

Թարմացված է`   2015-02-19 10:02

Մեր գործակալները

Մարզեր:

Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով ներկայացված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: