Order
Անհատներ Իրավաբանական անձինք
Գործակալի մասնագիտությունը

«Գործակալն Ընկերության դեմքն է» – ահա այս սկզբունքով է առաջնորդվում «ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ» Ապահովագրական Ընկերությունը ապահովագրական գործակալների հետ ամենօրյա աշխատանքների ժամանակ:

Գործակալը բաձրակարգ որակավորում ունեցող անձ է, որն ինքնուրույն է կառավարում իր գործունեությունը, ունի ազատ աշխատանքային գրաֆիկ և հնարավուրություն ստանալու բարձր վարձատրություն:

Գործակալն իր գործունեության ընթացքում իրականացնում է հետևյալ գործառույթները`

Ապահովագրական խորհրդատվություն
– Առօրյա գործունեության ընթացքում գործակալն իրականացնում է բացատրական և խորհրդատվական աշխատանքներ` պոտենցիալ հաճախորդներին ներկայացնելով ապահովագրության առավելությունները, հատուցման դեպքերը և այլ պայմաններ: Օգնում է մարդկանց և կազմակերպություններին ընտրել իրենց պահանջմունքներին առավել համապատասխան ապահովագրական ծածկույթ:

Ապահովագրական պայմանագրերի կնքում – Գործակալը հանդես է գալիս ընկերության անունից և նրա հիմնական գործառույթը ապահովագրական պայմանագրերի կնքմանն ուղղված միջնորդության իրականացումն է: Գործակալը ոչ միայն իրականացնում է պայմանագրերի վաճառք, այլ նաև պայամանգրի գործողության ողջ ժամանակահատվածում սպասարկում է դրանք:

«ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ» Ապահովագրական Ընկերության հետ գործակալության պայմանագիր կնքած անձինք հնարավորություն ունեն մասնակցելու ընկերության կողմից կազմակերպված անվճար դասընթացներին, որի արդյունքում Գործակալները կստանան գործունեության ծավալման համար անհրաժեշտ գիտելիքներ:

Թարմացված է`   2015-06-16 06:06

Մեր գործակալները

Մարզեր:

Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով ներկայացված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: