Order
Անհատներ Իրավաբանական անձինք
Ի՞նչ անել ապահովագրական պատահարի դեպքում

Ապահովագրության պայմանագրով նախատեսված բժշկական ծառայություններ ստանալու համար Ապահովագրված անձը կարող է դիմել.

 • Ապահովագրողի շուրջօրյա զանգերի կենտրոն՝ 59 21 21 հեռախոսահամարով
 • Ապահովագրողի հենակետային բժշկական հաստատություն՝ Վարդանանց ՆԲԿ 59 21 00 (ամբուլատոր դեպքերում)
 • ՀՀ և ԼՂՀ տարածքում գործող լիցենզավորված բուժհաստատություններ (տե՛ս Համագործակցող ԲԿ-ների ցանկը)
 • Շտապ օգնության ծառայություն` 1-03 հեռախոսահամարով

Անհրաժեշտ է հայտնել.

 • Անուն ազգանուն
 • Ապահովագրական քարտի համար, որի բացակայության դեպքում՝ անձնագրի համար կամ ծննդյան ամսաթիվ
 • Պատահարի մանրամասներ

Եթե Ապահովագրված անձը դիմել է ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ ԱՓԲԸ, գործընկեր բժշկական հաստատություն (տե՛ս Համագործակցող ԲԿ-ների ցանկը) կամ այլ ծառայության մատակարարի (դեղատուն, օպտիկա և այլն), ապա Ապահովագրված անձը Պայմանագրով հատուցվող բժշկական ծառայությունների դիմաց որևէ վճարում չի կատարում. ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ ԱՓԲԸ ապահովագրական հատուցման գումարը վճարում է անմիջապես բժշկական ծառայություն մատուցած հաստատությանը:

Այն դեպքում, երբ հաճախորդն ունի նախընտրելի բժշկական հաստատություն, որը չի հանդիսանում ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ ԱՓԲԸ-ի հենակետային կամ գործընկեր բուժհաստատություն, ապա Ապահովագրված անձը վճարում է կատարում ստացված բժշկական ծառայությունների համար և պայմանագրով սահմանված ժամկետում ներկայացնում նախատեսված ապահովագրական հայտի կարգավորման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը:

Առանց Ապահովագրողին տեղյակ պահելու բուժհաստատություն դիմելու դեպքում անհրաժեշտ է 24 ժամվա ընթացքում տեղեկացնել Ապահովագրողին՝ զանգահարելով շուրջօրյա զանգերի կենտրոն՝ 10 59 21 21 հեռախոսահամարով: Մատուցված բժշկական ծառայությունների դիմաց վճարում է Ապահովագրված անձը, և կատարված ծախսերի փոխհատուցման նպատակով Ապահովագրողին ներկայացնում ապահովագրական հատուցում ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը:

 Ապահովագրական հայտի կարգավորման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ.

 • Լրացված հայտային դիմում (Ապահովագրողի կողմից սահմանված ձևով)
 •  Բժշկական հիմնավորում
  • Ամբուլատոր բուժման դեպքում բժշկական տեղեկանք, իսկ ներհիվանդանոցային բուժման դեպքում հիվանդանոցային էպիկրիզ, որը պետք է պարունակի Ապահովագրված անձի գանգատները, կատարված հետազոտությունները, վերջնական ախտորոշումը, նշանակված բուժումը: Բժշկական փաստաթուղթը պետք է հաստատված լինի համապատասխան բժշկական հաստատության կնիքով: Տեղեկանքի ձևաթուղթ:
  • Ատամնաբուժական հայտերի դեպքում տեղեկանքում պարտադիր պետք է նշված լինի մատուցած ծառայության նկարագիրը (ատամի համարը, կատարված աշխատանքը, խորությունը) և յուրաքանչյուր ծառայության արժեքը: Եթե ատամնաբույժը գրանցված է որպես անհատ ձեռներեց և չունի կնիք, ապա բժշկական տեղեկանքին կից անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև անհատ ձեռներեցի լիցենզիայի պատճենը: Ատամնաբուժական ձևաթուղթ:
 • Վճարումը հավաստող փաստաթղթեր՝ ՀԴՄ կտրոն, ԴՄ անդորրագիր, հաշիվ-ապրանքագիր և այլն
 • Հարկլինիկական հետազոտությունների պատասխանների պատճենները (անհրաժեշտության դեպքում):
 • Վերոնշյալ փաստաթղթերը կարող են ներկայացվել նաև էլեկտրոնային եղանակով` personalcontact@ingoarmenia.am էլ. փոստի հասցեով ներկայացնելով բոլոր նշված փաստաթղթերի սկան արված տարբերակները:  Հայտի վերջնական կարգավորման և վճարման համար փաստաթղթերի բնօրինակները պարտադիր անհրաժեշտ է փոխանցել ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ ԱՓԲԸ-ի գրասենյակ 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
Թարմացված է`   2016-03-09 12:03

Մեր գործակալները

Մարզեր:

Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով ներկայացված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: