Order
Անհատներ Իրավաբանական անձինք
ԱՊՊԱ

ԱՎՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԻՑ ԲԽՈՂ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

2011 թվականի հունվարի 1-ից Ձեր ավտոմեքենան շահագործելու համար պետք է ունենաք պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության պայմանագիր (ԱՊՊԱ պայմանագիր):
Այն ամենն, ինչ կարող են պահանջել երրորդ անձինք որպես Ձեր տրանսպորտային միջոցի շահագործման հետևանքով պատճառված վնասի հատուցում, կարելի է ապահովագրել ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ ապահովագրական ընկերությունում:

– 
Ի՞ՆՉՆ Է ԵՆԹԱԿԱ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՄԱՆ


ԱՊՊԱ պայմանագիրը պարտադիր է բոլոր անիվավոր տրանuպորտային միջոցների համար, այդ թվում`

 • մարդատար ավտոմոբիլներ
 • ավտոբուսներ, միկրոավտոբուսներ
 • բեռնատարներ
 • մոտոցիկլետներ
 • քարշակներ
 • տրոլեյբուսներ


–  Ո՞Վ ԿԱՐՈՂ Է ԿՆՔԵԼ ԱՊՊԱ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

 • Տնօրենը
 • Տնօրենի կողմից լիազորված անձ


–  Ո՞Ր ՎՆԱՍՆԵՐՆ ԵՆ ԵՆԹԱԿԱ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ

ԱՊՊԱ պայմանագրով ապահովագրվում են այն վնասները, որոնք առաջացել են սեփական տրանսպորտային միջոցի օգտագործումից մյուս` տուժող կողմին, պատճառված հետևյալ վնասներից.

 • անձնական վնասներ` տուժողի առողջությանը պատճառված վնասներ և դրանց հետևանքով կորցրած աշխատավարձ (եկամուտներ), ինչպես նաև տուժողի մահ
 • տուժողի գույքին պատճառված վնասներ:


–  Ո՞ՐՔԱՆ Է ԿԱԶՄՈՒՄ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՉԱՓԸ

ԱՊՊԱ պայմանագրով հատուցման առավելագույն չափը կազմում է`

 • Անձնական վնասների դեպքում՝

            մեկ ապահովագրական պատահարի համար համար 33,000,000 ՀՀ դրամ 
            յուրաքանչյուր տուժողի համար՝ 3,300,000 ՀՀ դրամ 

 • գույքային վնասների դեպքում՝

           մեկ ապահովագրական պատահարի համար՝ 18,000,000 ՀՀ դրամ 
           յուրաքանչյուր տուժողի համար՝ 1,800,000 ՀՀ դրամ


–  Ո՞ՐՔԱՆ Է ԿԱԶՄՈՒՄ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱՎՃԱՐԸ

ԱՊՊԱ պայմանագրի ապահովագրավճարի չափը կախված է հետևյալ գործոններից.

 • Տրանսպորտային միջոցի տեսակը (մարդատար, բեռնատար և այլն)
 • Տրանսպորտային միջոցի շարժիչի հզորությունը
 • Տրանսպորտային միջոցի օգտագործման նպատակը (անձնական, ծառայողական, տաքսի և այլն)
 • Պայմանագրի ժամկետը
 •  Բոնուս-Մալուս դասը:

Ձեր ԱՊՊԱ պայմանագրի ապահովագրավճարի չափը կարող եք հաշվարկել ԱՊՊԱ հաշվիչի միջոցով:

 Ի՞ՆՉ ԱՆԵԼՙ ԵԹԵ ԱՊՊԱ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄԸ ՉԻ ԲԱՎԱԿԱՆԱՑՆՈՒՄ ՎՆԱՍՆ ԱՄԲՈՂՋՈՒԹՅԱՄԲ ՀԱՏՈՒՑԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

 Նախօրոք ձեռք բերեք ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխողպատասխանատվության կամավոր ապահովագրության (ԱՊԿԱ) պայմանագիրը: ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ-ի ԱՊԿԱ պայմանագիրը կհատուցի ԱՊՊԱ պայմանագրով սահմանված հատուցման առավելագույն չափը գերազանցող վնասները:

ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿ 

 Ի՞ՆՉ ԱՆԵԼՙ ԵԹԵ ՃՏՊ-Ի ԺԱՄԱՆԱԿ ՎՆԱՍՎԵԼ Է ՍԵՓԱԿԱՆ ՄԵՔԵՆԱՆ

ԱՊՊԱ պայմանագրով հատուցում ստանում է տուժող կողմը: Եթե վթարը տեղի է ունեցել Ձեր մեղքով, և Ձեր մեքենան ևս վերանորոգելու կարիք կա, ապա օգնության կգա ԿԱՍԿՈ ապահովագրության պայմանագիրը

«ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ»-Ի ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 • Պայմանագրի ձեռք բերման առավել պարզ բանաձև, 
 • Անհատական մոտեցում յուրաքանչյուր հաճախորդին,
 • Հիմնական և հավելյալ ռիսկերի ու ծառայությունների համախմբում,
 • Արագ և որակյալ սպասարկում,
 • Ավելի քան 200 վաճառքի կետեր Երևանում և մարզերում,
 • Գործակալները և վաճառքի կետերը Ձեզանից որ ավել, քան 5 կմ հեռավորության վրա,
 • Տրանսպորտային միջոցների ապահովագրության հնարավորություն` մինչև համապատասխան մարմիններում հաշվառման կանգնելը,
 • Ապահովագրական դեպքերի թափանցիկ քննարկում Ձեր գործակալի ներկայությամբ,
 • Ապահովագրական հատուցումների կրճատված ժամկետներ՝ առավելագույնը 5 օր բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո,
 • Ծառայությունների և խոստումների կատարման երաշխիք՝ գումարի վերադարձ:

Հավելյալ տեղեկատվություն.

Թարմացված է`   2017-08-14 09:08

Մեր գործակալները

Մարզեր:
Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով ներկայացված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: