Order
Անհատներ Իրավաբանական անձինք
Պայմանագրի կնքումը

ԻՆՉՊԵ՞Ս ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ԱՊՊԱ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

ԱՊՊԱ պայմանագիր ձեռք բերելու համար անհրաժեշտ է.

  • Մոտենալ Ընկերության գրասենյակներից կամ վաճառքի կետերից մեկը
  • Զանգահարել 010 59 21 21 հեռախոսահամարով:


Ի՞ՆՉ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ ԵՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԱՊՊԱ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ


Պայմանագիրը կնքելիս անհրաժեշտ է ներկայացնել.

  • պետական գրանցման վկայականի համարը
  • ՀՎՀՀ-ն
  • բանկային հաշվի տվյալները
  • տրանսպորտային միջոցի հաշվառման վկայագիրը (տեխնիկական անձնագիրը) կամ մաքսային հայտարարագիրը (ներմուծման դեպքում) կամ առքուվաճառքի պայմանագիրը, եթե տրանսպորտային միջոցի սեփականատերը հաշվառման վկայագրում նշված անձը չէ
  • լիազորված վարորդների անձնագրերը, վարորդական վկայականները
  • Ապահովադրի անունից պայմանագիրը կնքող անձի անձնագիրը և լիազորագիրը
  • լիազորագիր և լիազորված անձի անձնագիրը, եթե Ապահովադրի անունից պայմանագիրը կնքելու է լիազորված անձը:


Ի՞ՆՉ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ ԵՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԱՊՊԱ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ ՎԵՐԱԿՆՔԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ


Եթե Դուք հանդիսանում եք ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ-ի հաճախորդը, ապա ԱՊՊԱ պայմանագիրը վերակնքելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել միայն այն փաստաթղթերը, որոնցում տեղի են ունեցել փոփոխություններ:

Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության պայմաններ

609.96 KB
ԱՊՊԱ ապահովագրավճարներ

99.09 KB
ԱՊՊԱ կարճաժամկետ սակագներ

209.44 KB
Թարմացված է`   2016-08-30 01:08

Մեր գործակալները

Մարզեր:

Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով ներկայացված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: