Order
Անհատներ Իրավաբանական անձինք
ԿԱՍԿՈ կանանց համար

- ՈՒ՞Մ ՀԱՄԱՐ Է ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՊՐՈԴՈՒԿՏԸ

 • Իգական սեռի բոլոր այն ներկայացուցիչների համար, ովքեր վարում են մեքենա

- Ո՞Ր ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐՆ Է ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՎԵԼ

 • Մարդատար
 • Անձնական օգտագործման
 • Արտադրված 2004թ.-ից հետո
 • Գրավադրված չեն բանկում
 • Պատկանում են ֆիզիկական անձանց
 • Մասսայական արտադրության են

- Ո՞Վ ԿԱՐՈՂ Է ՀԱՆԴԻՍԱՆԱԼ ԼԻԱԶՈՐՎԱԾ ՎԱՐՈՐԴ

 • Իգական սեռի ներկայացուցիչները, իսկ համապատասխան հավելավճարի դեպքում՝ նաև ամուսինը և որդին

Հավելյալ տեղեկատվություն.

 • Պայմանագրում կարող է ընգրկվել առավելագույնը 3 վարորդ
 • Լիազորված վարորդների տարիքի և վարորդական փորձի նկատմամբ որևէ պահանջներ չկան
 • Լիազորված վարորդների և ապահովադրի միջև փոխկապակցվածության որևէ պահանջ չկա

- Ի՞ՆՉ ԾԱԾԿՈՒՅԹ Է ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՒՄ

 • Պայմանագիրը կնքվում է կասկո ապահովագրության ամենաակտուալ ռիսկի՝ ճանապարհատրանսպորտային պատահարի համար
 • Ապահովագրական գումարը (ապահովագրական հատուցման առավելագույն մեծությունը) կազմում է 1,500,000 ՀՀ դրամ
 • Կիրառվում է չհատուցվող գումար 50,000 ՀՀ դրամի չափով: Ընդ որում չհատուցվող գումարը չի ավելանում անգամ 23 տարեկանից ցածր տարիքի կամ 3 տարուց ցածր վարորդական ստաժ ունեցող վարորդների համար

- Ի՞ՆՉ ԺԱՄԿԵՏՈՎ Է ԿՆՔՎՈՒՄ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ

 • 1 տարով

- Ո՞Ր ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ Է ԳՈՐԾՈՒՄ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 • Ապահովագրությունը գործում է ՀՀ, ԼՂՀ տարածքում, ինչպես նաև տարվա ընթացքում 30 օր առանց ընդհատումների Վրաստանի, Իրանի, ԱՊՀ երկրների տարածքում

Հավելյալ տեղեկատվություն.

 • Ապահովագրության տարածքի նշված ընդլայնումը կատարվում է ԱՆՎՃԱՐ
 • Պայմանագրի գործողության ընթացքում ապահովագրության տարածքի ընդլայնման համար հաճախորդը կարող է մոտենալ ընկերության ցանկացած գրասենյակ

- ՈՐՔԱ՞Ն Է ԿԱԶՄՈՒՄ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱՎՃԱՐԸ

 • 77,500 ՀՀ դրամ
 • Ապահովագրավճարը վճարվում է միանվագ, պայմանագրի կնքման պահին

- ԻՆՉՊԵ՞Ս ԿԱՐԵԼԻ Է ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ՊԱՅԱՄՆԱԳԻՐ

- ՀԱՎԵԼՅԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • Իրավիճակային և իրավաբանական խորհրդատվություն դեպքի վայրում,
 • Ուղեկցել վարորդին դեպքի վայրից,
 • Ավտոմեքենայի էվակուացիա (անհրաժեշտության դեպքում),
 • Կազմակերպել ավտոմեքենայի վերանորոգումը առաջատար կենտրոններում,
 • Ազատել հաճախորդին ՃՈ աշխատակիցների հետ բանակցություններից,
 • Ազատել հաճախորդին պատահարի զայրացած մասնակիցների (տղամարդկանց) հետ շփումից,
 • Ազատել հաճախորդին վերանորոգման կազմակերպությունների աշխատակիցներին սպասելուց և նրանց հետ շփումից

- ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿԻ ՕՐԻՆԱԿ

Ապահովագրությունն իրականացվում է 100%-ով և հաշվի չի առնվում ՏՄ-ի շուկայական արժեքի և ապահովագրական գումարի համամասնությունը, պարզապես ապահովագրական հատուցումը առավելագույնը կարող է կազմել 1,500,000 ՀՀ դրամ:

Օրինակ՝

 • Ավտոմեքենայի շուկայական արժեքը 3,000,000 ՀՀ դրամ է
 • Վնասի մեծությունը՝  400,000 ՀՀ դրամ
 • Հատուցման գումարը կկազմի՝ 400,000 – 50,000 = 350,000 ՀՀ դրամ

Պայմանագրի կնքման կարգին, պայմաններին ծանթացեք այստեղ:

Թարմացված է`   2018-03-14 10:03

Մեր գործակալները

Մարզեր:

Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով ներկայացված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: