Order
Անհատներ Իրավաբանական անձինք
Ընտանիքի ֆինանսական կայունության ապահովագրություն

Ընտանեկան եկամտի հիմնական, երբեմն նաև՝ միակ ապահովողը որպես կանոն 30-50 տարեկան անձինք են: Նրանք են ապահովում իրենց ընտանիքի առոօրյա ծախսերը, վճարում երեխաների ուսման վարձը կամ հիփոթեքային վարկի մարումները:

Այս պարագայում հնարավոր եկամտից զրկվելու (հաշմանդամություն կամ մահ) դեպքում ընտանիքը կհայտնվի ծանր ֆինանսական կացության մեջ: Պրոդուկտի շրջանակներում նախատեսվում է հատուցում ընտանիքի համար ամենակարևոր ծախսերի՝ երեխայի ուսման, զավակի ամուսնության, հիփոթեքի մարման և ի վերջո առօրյա ծախսերի համար:

Ծածկույթը նախատեսում է մեր երկրում վիճակագրորեն ամենատարածված ռիսկերը՝ սրտամկանի ինֆարկտ, գլխուղեղի ինսուլտ, քաղցկեղ և դժբախտ պատահար: Արդյունքում փարատվում են մտահոգությունները՝

 • հաշմանդամության դեպքում դրամական օգնություն՝ բուժման և ընտանիքի ծախսերը հոգալու համար
 • կյանքից հանկարծակի հեռանալու դեպքում ընտանիքին ֆինանսական աջակցությամբ ապահովում

Ո՞Ր ԴԵՊՔԵՐՈՒՄ Է ԳՈՐԾՈՒՄ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱԾԿՈՒՅԹԸ

 • Դժբախտ պատահարի
 • Սրտամկանի ինֆարկտի
 • Գլխուղեղի ինսուլտի
 • Քաղցկեղի (ոսկրային համակարգի, աղեստամոքսային տրակտի, միզասեռային համակարգի, կենտրոնական նյարդային համակարգի)

հետևանքով ՄԱՀ կամ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ:

ՈՎՔԵ՞Ր ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՎԵԼ

Կարող է ապահովագրվել 18-51 տարեկան ցանկացած անձ

ՈՒ՞Մ ՀԱՄԱՐ Է ՆԱԽՏԵՍՎԱԾ ՊՐՈԴՈՒԿՏԸ

18-51 տարեկան անձանց համար, ովքեր.

 • Ապահովում են իրենց ընտանիքի հիմնական եկամուտը
 • Հոգում են ընտանիքի առօրյա ծախսերը
 • Ունեն երեխաներ, որոնք սովորում են կամ պատրաստվում են սովորել բուհում, կամ որոնք պատրաստվում են ամուսնանալ
 • Օգտվում են հիփոթեքային վարկից 

ԻՆՉՊԵ՞Ս ԿԱՐԵԼԻ Է ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ

 • Հրավիրելով գործակալին հաճախորդին հարմար վայր
 • Ընկերության գրասենյակներում և ներկայացուցչություններում
 • Զանգահարելով մեր շուրջօրյա ԶԱՆԳԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ՝ (010) 59 21 21

ԻՆՉՊԻՍԻ՞ ԺԱՄԿԵՏՈՒՄ Է ԳՈՐԾՈՒՄ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Պայմանագիրը կնքվում է 1 տարի ժամկետով:

Ո՞Ր ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ Է ԳՈՐԾՈՒՄ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ապահովագրությունը գործում է ամբողջ աշխարհում և տարածքային ոչ մի սահմանափակում չկա:

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՍԱԿԱԳԻՆ

Ապահովագրավճարը վճարվում է 2 եղանակով.

 • ՄԻԱՆՎԱԳ եղանակով:
  Այս դեպքում ապահովագրավճարը կազմում է ընդամենը 55,000 ՀՀ դրամ տարեկան:
 • ՏԱՐԱԺԱՄԿԵՏ վճարումներով:
  Այս դեպքում ապահովագրավճարը կազմում է ամսական ընդամենը 5,500 ՀՀ դրամ:

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՒՄԱՐ

Պայմանագիրը կնքվում է 2 տարբերակով.

1. Հատուցման ՄԻԱՆՎԱԳ եղանակով: Այս դեպքում ապահովագրական հատուցումը կտրամադրվի միանվագ: Ապահովագրական գումարը կազմում է 5,500,000 ՀՀ դրամ:

2. Հատուցման ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ եղանակով: Այս դեպքում ապահովագրական հատուցումը կտրվի 10 տարիների ընթացքում՝ ամսական վճարների տեսքով (120 ամիս): Ապահովագրական գումարը 10,000,000 ՀՀ դրամ է:

Ի՞նչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ պայմանագիր կնքելու համար

Ապահովագրության պայմանագիրը կնքելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել անձնագիրը և լրացնել Ընկերության կողմից տրամադրվող ապահովագրության դիմում-հարցաթերթիկը:

Ի՞նչ է անհրաժեշտ ապահովագրության պայմանագիրը վերակնքելու համար

Պայմանագիրը վերակնքելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել միայն այն փաստաթղթերը, որոնցում տեղի են ունեցել փոփոխություններ:
Ապահովագրության պայմանագիրը վերակնքվում (երկարաձգվում) է Ապահովագրողի և Ապահովադրի փոխադարձ համաձայնությամբ:

Ապահովագրական հատուցման երկարաժամկետ վճարմամբ դժբախտ պատահարներից ապահովագրության կանոններին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

Պայմանագրի վաղաժամկետ դադարեցման պայմաններ:

Թարմացված է`   2015-05-20 04:05

Մեր գործակալները

Մարզեր:

Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով ներկայացված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: