Order
Անհատներ Իրավաբանական անձինք
սոցիալական փաթեթ

Հարգելի հաճախորդ,

ՀՀ կառավարության 27/03/2014թ. N375-Ն որոշման համաձայն՝ 2017թ. հոկտեմբերի 01-ից սոցիալական փաթեթի շրջանակներում բժշկական օգնության տրամադրումն իրականացվում է ապահովագրության միջոցով: Այդ նպատակով ՀՀ առողջապահության նախարարությունը Ձեզ համար ձեռք է բերել առողջության ապահովագրության պայմանագիր:

Ապահովագրության պայմանագրով ապահովագրական գումարը կազմում է 10,000,000 ՀՀ դրամ, ինչը նշանակում է, որ Դուք այդ գումարի սահմաններում կարող եք ստանալ հետևյալ բժշկական ծառայությունները.

  • Հիվանդանոցային (ստացիոնար) բժշկական օգնություն և սպասարկում,
  • Արտահիվանդանոցային (ամբուլատոր) պայմաններում իրականացվող հատուկ և դժվարամատչելի ախտորոշիչ հետազոտություններ,
  • Վնասվածքների (կոտրվածքներ, հոդախախտեր, փափուկ հյուսվածքների վնասվածքներ, սալջարդեր և այլն)՝ արտահիվանդանոցային ձևով իրականացվող առաջնային բժշկական օգնություն և սպասարկում,
  • Տարեկան կանխարգելիչ բժշկական քննություն:

Նշված ծառայություններից, այդ թվում նաև տարեկան կանխարգելիչ բժշկական քննությունից օգտվելու համար կարող եք դիմել ՀՀ առողջապահության նախարարի 01/09/2017թ. N 2621-Ա հրամանով հաստատված ցանկում ընդգրկված ցանկացած բժշկական կազմակերպություն:

Ապահովագրության պայմանագրով նախատեսված ծառայություններից լիարժեք օգտվելու համար խնդրում ենք ծանոթանալ ստորև նյութերին.

Եթե Դուք ապահովագրված ենք «ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ» ապահովագրական ընկերությունում, ապա լրացուցիչ տեղեկատվություն ստանալու, ինչպես նաև ապահովագրական պատահարի վերաբերյալ տեղեկություններ հայտնելու համար կարող եք զանգահարել 010 59 21 21 շուրջօրյա գործող հեռախոսահամարով: Մեր օպերատորները և բժիշկ-փորձագետները սիրով կպատասխանեն Ձեր հարցերին:

Հարգելի հաճախորդ,

ՀՀ կառավարության 27/03/2014թ. N375-Ն որոշման համաձայն՝ 2017թ. հոկտեմբերի 01-ից սոցիալական փաթեթի շրջանակներում բժշկական օգնության տրամադրումն իրականացվում է ապահովագրության միջոցով: Այդ նպատակով ՀՀ առողջապահության նախարարությունը Ձեզ համար ձեռք է բերել առողջության ապահովագրության պայմանագիր:

Ապահովագրության պայմանագրով ապահովագրական գումարը կազմում է 10,000,000 ՀՀ դրամ, ինչը նշանակում է, որ Դուք այդ գումարի սահմաններում կարող եք ստանալ հետևյալ բժշկական ծառայությունները.

ü  Հիվանդանոցային (ստացիոնար) բժշկական օգնություն և սպասարկում,

ü  Արտահիվանդանոցային (ամբուլատոր) պայմաններում իրականացվող հատուկ և դժվարամատչելի ախտորոշիչ հետազոտություններ,  

 ü   Վնասվածքների (կոտրվածքներ, հոդախախտեր, փափուկ հյուսվածքների վնասվածքներ, սալջարդեր և այլն)՝ արտահիվանդանոցային ձևով իրականացվող առաջնային բժշկական օգնություն և սպասարկում,  

ü  Տարեկան կանխարգելիչ բժշկական քննություն:

Նշված ծառայություններից, այդ թվում նաև տարեկան կանխարգելիչ բժշկական քննությունից օգտվելու համար կարող եք դիմել ՀՀ առողջապահության նախարարի 01/09/2017թ. N 2621-Ա հրամանով հաստատված ցանկում ընդգրկված ցանկացած բժշկական կազմակերպություն:

Ապահովագրության պայմանագրով նախատեսված ծառայություններից լիարժեք օգտվելու համար խնդրում ենք ծանոթանալ ստորև նյութերին.

Ø  Տրամադրվող բժշկական ծառայություններ և բացառություններ

Ø  Ծառայությունների ստացման կարգ

Ø  Ձեր իրավունքները և պարտավորությունները

Ø  Հաճախակի տրվող հարցեր

Ø  Ծրագրում ընդգրկված բժշկական կազմակերպությունների ցանկ

 

Եթե Դուք ապահովագրված ենք «ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ» ապահովագրական ընկերությունում, ապա լրացուցիչ տեղեկատվություն ստանալու, ինչպես նաև ապահովագրական պատահարի վերաբերյալ տեղեկություններ հայտնելու համար կարող եք զանգահարել 010 59 21 21 շուրջօրյա գործող հեռախոսահամարով: Մեր օպերատորները և բժիշկ-փորձագետները սիրով կպատասխանեն Ձեր հարցեր

Թարմացված է`   2019-05-02 02:05

Մեր գործակալները

Մարզեր:

Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով ներկայացված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: