Order
Физическим лицам Юридическим лицам
Социальный пакет

Уважаемый клиент, 

Согласно решению Правительства Республики Армения N375 от 27/03/2014г., с 1 октября 2017г. медицинская помощь в рамках социального пакета предоставляется через страхование. С этой целью Министерство здравоохранения приобрело для Вас договор медицинского страхования.  

Страховая сумма по договору страхования составляет 10,000,000 армянских драм, что означает, что в пределах этой суммы Вы можете получить следующие медицинские услуги:

  • Больничная (стационарная) медицинская помощь и обслуживание,
  • Специальные и труднодоступные диагностические обследования в амбулаторных условиях,
  • Амбулаторная первичная медицинская помощь и обслуживание травм (переломы, дислокации, травмы мягких тканей, борозды и т. д.),
  • Ежегодный профилактический медицинский осмотр.

Чтобы воспользоваться указанными услугами, включая ежегодное профилактическое медицинское обследование, Вы можете обратиться в любую медицинскую организацию, включенную в список, утвержденный Приказом Министерства здравоохранения Республики Армения от 01/09/2017г. № 2621-А.

Чтобы полностью пользоваться услугами, предоставляемыми по договору страхования, пожалуйста, ознакомьтесь со следующими материалами

Если Вы застрахованы в страховой компании «ИНГО АРМЕНИЯ», для получения дополнительной информации, а также для предоставления информации о страховом случае Вы можете позвонить по круглосуточному номеру 010 59 21 21. Наши операторы и медицинские эксперты с радостью ответят на Ваши вопросы.

Հարգելի հաճախորդ,

ՀՀ կառավարության 27/03/2014թ. N375-Ն որոշման համաձայն՝ 2017թ. հոկտեմբերի 01-ից սոցիալական փաթեթի շրջանակներում բժշկական օգնության տրամադրումն իրականացվում է ապահովագրության միջոցով: Այդ նպատակով ՀՀ առողջապահության նախարարությունը Ձեզ համար ձեռք է բերել առողջության ապահովագրության պայմանագիր:

Ապահովագրության պայմանագրով ապահովագրական գումարը կազմում է 10,000,000 ՀՀ դրամ, ինչը նշանակում է, որ Դուք այդ գումարի սահմաններում կարող եք ստանալ հետևյալ բժշկական ծառայությունները.

ü  Հիվանդանոցային (ստացիոնար) բժշկական օգնություն և սպասարկում,

ü  Արտահիվանդանոցային (ամբուլատոր) պայմաններում իրականացվող հատուկ և դժվարամատչելի ախտորոշիչ հետազոտություններ,  

 ü   Վնասվածքների (կոտրվածքներ, հոդախախտեր, փափուկ հյուսվածքների վնասվածքներ, սալջարդեր և այլն)՝ արտահիվանդանոցային ձևով իրականացվող առաջնային բժշկական օգնություն և սպասարկում,  

ü  Տարեկան կանխարգելիչ բժշկական քննություն:

Նշված ծառայություններից, այդ թվում նաև տարեկան կանխարգելիչ բժշկական քննությունից օգտվելու համար կարող եք դիմել ՀՀ առողջապահության նախարարի 01/09/2017թ. N 2621-Ա հրամանով հաստատված ցանկում ընդգրկված ցանկացած բժշկական կազմակերպություն:

Ապահովագրության պայմանագրով նախատեսված ծառայություններից լիարժեք օգտվելու համար խնդրում ենք ծանոթանալ ստորև նյութերին.

Ø  Տրամադրվող բժշկական ծառայություններ և բացառություններ

Ø  Ծառայությունների ստացման կարգ

Ø  Ձեր իրավունքները և պարտավորությունները

Ø  Հաճախակի տրվող հարցեր

Ø  Ծրագրում ընդգրկված բժշկական կազմակերպությունների ցանկ

 

Եթե Դուք ապահովագրված ենք «ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ» ապահովագրական ընկերությունում, ապա լրացուցիչ տեղեկատվություն ստանալու, ինչպես նաև ապահովագրական պատահարի վերաբերյալ տեղեկություններ հայտնելու համար կարող եք զանգահարել 010 59 21 21 շուրջօրյա գործող հեռախոսահամարով: Մեր օպերատորները և բժիշկ-փորձագետները սիրով կպատասխանեն Ձեր հարցեր

Обновлено:   2019-05-02 02:05

Наши агенты

Регионы:
В случае несоответствия сведений, опубликованных на армянском, русском и английском языках, следует руководствоваться армянским вариантом.