Order
Անհատներ Իրավաբանական անձինք
Ֆիզիկական անձանց Կամավոր բժշկական ապահովագրություն

Ֆիզիկական անձանց Կամավոր բժշկական ապահովագրությունը՝ 

 • Ուղղվում է ֆիզիկական անձանց սոցիալական կարիքների բավարարմանը,
 • Ձևավորվում է բժշկական ծախսերը կարգավորող կայուն և թափանցիկ ֆոնդ,
 • Տնտեսվում են բժշկական ծախսերի կառավարման հետ կապված ռեսուրսները:


Հինգ պատճառ, թե ինչու պետք է ապահովագրել առողջությունը.

Հիվանդությունների և կոտրվածքների առաջացումը անկանխատեսելի է և չի ենթարկվում ոչ տրամաբանությանը, ոչ էլ տարիք է հարցնում,

 • Որակյալ բժշկական օգնություն ստանալու վստահության բացակայությունը՝ հատկապես հրատապ դեպքերում,
 • անհրաժեշտ ծառայությունների որակի և ծավալի կառավարման անհնարինությունը,
 • բժշկական ծառայությունների սրընթաց գնաճը, որը ոչ մի կերպ չի ցանկանում համապատասխանել իմ եկամուտների աճին,
 • Ձգտումը` ապահովելու վաղվա օրվա նկատմամբ առավելագույն վստահություն և պահպանելու սեփական ակնախությունն ու կյանքի որակը:


Հինգ պատճառ, թե ինչո՞ւ ես պետք է ապահովագրվեմ հենց «ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ»-ում

 • Ընկերությունն առաջատարն է ՀՀ կամավոր բժշկական ապահովագրության ոլորտում,
 • Հնարավորություն. ընտրելու կամավոր բժշկական ապահովագրության մանրամասն մշակված մի շարք ծրագրեր` հաճախորդի ցանկություններին ու բժշկական ծառայությունների տարածաշրջանային շուկայի առանձնահատկություններին համապատասխան:
 • Հավատարմագրված գործընկեր կլինիկաների և բժիշկ-խորհրդատուների  զարգացած ցանց (տե՛ս Համագործակցող ԲԿ-ների ցանկը):
 • Հենակետային ամբուլատոր կենտրոնի և շուրջօրյա դիսպետչերական ծառայության առկայություն:
 • Ծառայությունների մատուցման և հատուցումների իրականացման ընթացքում անհրաժեշտ փաստաթղթերի նվազագույն քանակ, և այս ամենն, առանց կազմակերպական ուշացումների:

Եթե համաձայն եք վերը շարադրված պատճառների հետ, ապա մեզ վստահեք Ձեր և Ձեր աշխատակիցների ամենաթանկ «գույքը»՝ առողջությունը:

«ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ»-ն վստահ է, որ կկարողանա ապացուցել Ձեր ընտրության իրավացիությունը:


Պայմանագրի կնքումը, պայմանները և կիրառվող սակագները

Ի՞նչ է անհրաժեշտ ապահովագրության պայմանագիր կնքելու համար:

Ապահովագրության պայմանագիր կնքելու համար ընդամենը անհրաժեշտ է լրացնել բժշկական ապահովագրության դիմում-հարցաթերթիկը, կցել ապահովագրվողի անձնագրի պատճեն և ուղարկել «ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ»:

Ի՞նչ է անհրաժեշտ ապահովագրության պայմանագիրը վերակնքելու (երկարաձգելու) համար:

Կամավոր բժշկական ապահովագրության պայմանագիրը վերակնքելու (երկարաձգելու) համար անհրաժեշտ է «ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ» ներկայացնել նախորդ ժամանակաշրջանի ապահովագրության վկայագիրը և ապահովագրվողի անձնագրի պատճեն: Նախորդ դիմում-հարցաթերթիկում նշված տեղեկությունների փոփոխության դեպքում անհրաժեշտ է Ընկերությանը տեղեկացնել դրա մասին:

Պրոդուկտի նկարագիր

1.79 MB
Թարմացված է`   2019-04-11 03:04

Մեր գործակալները

Մարզեր:

Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով ներկայացված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: