Order
Անհատներ Իրավաբանական անձինք
ԿԱՍԿՈ – Կարկուտ

 

- Ո՞Ր ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐՆ Է ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԵԼ

  • մարդատար կամ բեռնատար
  • պատկանում են ֆիզիկական անձանց
  • 1980 - 2018թթ. արտադրության
  • օգտագործվում են ցանկացած նպատակով
  • մասսայական արտադրության են

*Կասկո Կարկուտ պրոդուկտով պայմանագրերը կնքվում են այն մեքենաների գծով, որոնց ԱՊՊԱ պայմանագրերը կնքված են ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ-ում:

 

- Ո՞Ր ԴԵՊՔՈՒՄ Է ԳՈՐԾՈՒՄ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 Երբ ապահովագրված տրանսպորտային միջոցի (ՏՄ) վնասվում ԿԱՐԿՈՒՏԻ արդյունքում.

 

- ՈՐՔԱ՞Ն Է ԿԱԶՄՈՒՄ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱԾԿՈՒՅԹԸ

Ապահովագրական գումարը, այսինքն՝ ապահովագրական պատահարի դեպքում հնարավոր հատուցումների առավելագույն մեծությունը կազմում է 500,000 ՀՀ դրամ։

 

- Ո՞Ր ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ Է ԳՈՐԾՈՒՄ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ապահովագրության պայմանագիրը գործում է Հայաստանի և ԼՂՀ տարածքում:

 

- Ի՞ՆՉ ԺԱՄԿԵՏՈՒՄ Է ԳՈՐԾՈՒՄ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ապահովագրության պայմանագիրը կնքվում է 1 տարի ժամկետով (պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կնքումից 7 օր հետո. վերակնքման դեպքում այս սահմանափակումը չի գործում): Ապահովագրավճարը վճարվում է միանվագ՝ պայմանագրի կնքման պահին:

 

- ՈՐՔԱ՞Ն Է ԿԱԶՄՈՒՄ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱՎՃԱՐԸ

Տարեկան ապահովագրավճարը կազմում է 4,900 դրամ (ավտոմեքենան ապահովագրվում է ոչ լրիվ արժեքով)

 

Ապահովագրության պայմաններին ավելի մանրամասն ծանոթանալու համար խնդրում ենք զանգահարել (010) 592121 հեռախոսահամարով։

Պայմանագրի կնքման կարգին կարող եք ծանթանալ այստեղ՝ 

Թարմացված է`   2018-11-12 11:11

Մեր գործակալները

Մարզեր:

Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով ներկայացված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: