Order
Անհատներ Իրավաբանական անձինք
Պայմանագրի կնքումը, պայմանները և կիրառվող սակագները

– ԻՆՉՊԵ՞Ս ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ԿԱՍԿՈ ՊԱՅԱՄԱՆԱԳԻՐ

 ԿԱՍԿՈ պայմանագիր ձեռք բերելու համար պարզապես անհրաժեշտ է.


- Ի՞ՆՉ Է ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

Պայմանագիրը կնքելու համար անհրաժեշտ է լրացնել ապահովագրության դիմում-հարցաթերթիկը և ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը.

  • տրանսպորտային միջոցի հաշվառման վկայագիրը (տեխնիկական անձնագիրը) կամ մաքսային հայտարարագիրը (ներմուծման դեպքում) կամ առքուվաճառքի պայմանագիրը, եթե տրանսպորտային միջոցի սեփականատերը հաշվառման վկայագրում նշված անձը չէ
  • տրանսպորտային միջոցի սեփականատիրոջ անձնագիրը
  • լիազորված վարորդների անձնագրերը, վարորդական վկայականները
  • լիազորագիր և լիազորված անձի անձնագիրը, եթե Ապահովադրի անունից պայմանագիրը կնքելու է լիազորված անձը:

Պայմանագիրը կնքելիս խնդրում ենք նաև հնարավորության դեպքում Ընկերության գրասենյակ մոտենալ ապահովագրվող տրանսպորտային միջոցով` փորձագետի կողմից զննություն իրականացնելու նպատակով:

- Ի՞ՆՉ Է ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ ՎԵՐԱԿՆՔԵԼՈՒ (ԵՐԿԱՐԱՁԳԵԼՈՒ) ՀԱՄԱՐ


Եթե Դուք հանդիսանում եք ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ-ի հաճախորդը, ապա ապահովագրության պայմանագիրը վերակնքելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել միայն այն փաստաթղթերը, որոնցում տեղի են ունեցել փոփոխություններ:

Տրանսպորտային միջոցների ապահովագրության կանոններ

218.41 KB
Տրանսպորտային միջոցների կամավոր ապահովագրության կանոններ (գործում է 28.11.2013)

234.34 KB
Տրանսպորտային միջոցների ապահովագրության սակագներ

34.95 KB
Տրանսպորտային միջոցների ապահովագրության դիմումի ձև

481.88 KB
Տրանսպորտային միջոցների ապահովագրության պայմանագրի վաղաժամկետ դադարեցման և լուծման դեպքերն ու պայմանները

482.75 KB
Թարմացված է`   2018-03-17 10:03

Մեր գործակալները

Մարզեր:

Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով ներկայացված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: