Order
Անհատներ Իրավաբանական անձինք
INGOCARE

- ՈՎՔԵ՞Ր ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՎԵԼ

 • 0-55 տարեկան ֆիզիկական անձինք
 • ՀՀ և ԼՂՀ քաղաքացիները, ինչպես նաև ՀՀ և ԼՂՀ-ում աշխատելու և ապրելու իրավունք ունեցող մարդիկ։

 

- ՈՐՔԱ՞Ն Է ԿԱԶՄՈՒՄ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱԾԿՈՒՅԹԸ

Ապահովագրական գումարը, այսինքն՝ ապահովագրական պատահարի դեպքում հնարավոր հատուցումների առավելագույն մեծությունը կազմում է 10 մլն ՀՀ դրամ։

 

- Ո՞Ր ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ Է ԳՈՐԾՈՒՄ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ապահովագրությունը գործում է ՀՀ և ԼՂՀ տարածքներում և հատուցման ենթակա են ՀՀ, ԼՂՀ տարածքում գործող և լիցենզավորված բուժհաստատություններից ստացված բժշկական ծառայությունների համար կատարված ծախսերը:

 

- Ի՞ՆՉ ԺԱՄԿԵՏՈՒՄ Է ԳՈՐԾՈՒՄ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ապահովագրության պայմանագիրը կնքվում է 1 տարի ժամկետով։

 

- ՎՃԱՐՄԱՆ ԻՆ՞Չ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐ ԿԱՆ

Ապահովագրավճարը կարող է վճարվել միանվագ կամ տարաժամկետ։ Ապահովագրավճարի տարաժամկետ վճարման դեպքում ընդհանուր ապահովագրավճարն ավելանում է՝

 

 • Կիսամյակային վճարման դեպքում՝ 5%
 • Եռամսյակային վճարման դեպքում՝ 10%
 • Ամսական վճարման դեպքում՝ 20%

 

- ՈՐՏԵ՞Ղ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ՍՊԱՍԱՐԿՎԵԼ

ՀՀ և ԼՂՀ տարածքում գործող ցանկացած լիցենզավորված ԲԿ-ում

* Տարեկան կանխարգելիչ բուժզննումը անցեք  նորագույն տեխնոլոգիաներով հարուստ   Վարդանանց Նորարարական ԲԿ-ում, իսկ մարզերի դեպքում՝ մարզային ԲԿ-ներում

 

- ԻՆՉՊԵ՞Ս ԿԱՐՈՂ ԵՔ ՍՏԱՆԱԼ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄ

Զանգահարեք ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ ԱՓԲԸ, և մենք կկազմակերպենք հատուցման ողջ գործընթացը, կամ վճարեք ԲԿ-ում և հետագայում հատուցումը ստացեք Ընկերությունից

 

*Ընկերությունը համագործակցում է ավելի քան 300 ԲԿ-ների հետ, որոնց դիմելու դեպքում Դուք զերծ կմնաք Ձեր գրպանից վճարումներ կատարելուց։

 

INGOCARE-Ն ԻՐ ՄԵՋ ՆԵՐԱՌՈՒՄ Է ԵՐԿՈՒ ՓԱԹԵԹ՝

 • Բազային
 • Բազային +

 

ԲԱԶԱՅԻՆ

Բազային փաթեթով տրամադրվում են անսահմանափակ ծավալով ամբուլատոր ծառայություններ:

Փաթեթի արժեքն է 50,000 ՀՀ դրամ։

Այն իր մեջ ներառում է՝

 • Ամբուլատոր բժշկական հետևյալ ծառայությունները.

v   Բժշկական խորհրդատվություններ, զննումներ և բուժում,

v   Լաբորատոր հետազոտություններ,

v   Գործիքային հետազոտություններ,

v   Բժշկական միջամտություններ, այդ թվում՝ վիրահատական,

v   Հիվանդանոցային պայմաններ չպահանջող թերապևտիկ հիվանդությունների բուժում,

v   Անհետաձգելի և պլանային ամբուլատոր վիրահատություններ,

v   Ինֆեկցիոն հիվանդությունների բուժում,

v   Սուր թունավորումների թեթև ձևերի ամբուլատոր բուժում,

v   Ցերեկային ստացիոնար ծառայություններ,

v   Բժշկի տնային այց,

v   Տնային պայմաններում լաբորատոր և գործիքային հետազոտություններ,

v   Շուրջօրյա բժշկական խորհրդատվություններ,

v   Պատվաստումներ՝ ըստ ՀՀ ԱՆ գլխավոր համաճարակաբանի հրամանագրերի,

v   Հոսպիտալացումների կազմակերպման հետ կապված խորհրդատվության տրամադրում, ընթացքի վերահսկում, հետհիվանդանոցային փուլի վարում,

v   Բժշկական կոնսիլիումների կազմակերպում,

v   Հեռահար բժշկական խորհրդատվությունների կազմակերպում արտերկրում գործող բուժհաստատությունների միջոցով,

v   Շտապ բուժօգնության ծառայություններ արտահիվանդանոցային պայմաններում՝ շտապ բուժօգնության խմբի կողմից:

 • Դժբախտ պատահարի հետևանքով առաջացած այրվածքների, ցրտահարությունների, վնասվածքների, թունավորումների, էլեկտրահարության և Դժբախտ պատահարի հետևանքով առաջացած առողջության այլ վատթարացումների արտահիվանդանոցային բուժօգնություն և առաջնային (առաջին 2 ժամվա ընթացքի) բուժօգնություն ներհիվանդանոցային (ստացիոնար) պայմաններում:

 

ԲԱԶԱՅԻՆ +

Բազային + փաթեթով հնարավոր է ծածկույթում ավելացնել առաջնային ստացիոնար ծառայություններ դժբախտ պատահարի հետևանքով առաջացած վնասվածքների համար, դեղորայք, կանխարգելիչ հետազոտություններ, անհետաձգելի բուժօգնություն:

 • Դեղորայք․

v  Հատուցվում է բժշկի կողմից նշանակված ամբուլատոր դեղորայքը:

 • Կանխարգելիչ․

v   Տարեկան կանխարգելիչ բուժզննումն իրականացվում է Պայմանագրի գործողության ընթացքում մեկ անգամ «ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ» Նորարարական Բժշկության կենտրոնում, իսկ մարզերի դեպքում՝ մարզային բժշկական կենտրոններով Ապահովագրողի հետ համաձայնեցված կարգով, հետևյալ ծավալով.

v   Խորհրդատվություններ՝

       Թերապևտի (մանկաբույժի) խորհրդատվություն

       Գինեկոլոգի, ուրոլոգի խորհրդատվություն

v   Լաբորատոր հետազոտություններ՝

       Արյան ընդհանուր քննություն լեյկոբանաձևով

       Մեզի ընդհանուր քննություն

       Շաքարի որոշումն արյան մեջ

       Լիպիդային պրոֆիլ

       PAP քսուք (կանանց համար)

       PSA (45 անց տղամարդկանց համար)

v   Գործիքային հետազոտություններ

       Էլեկտրասրտագրություն

       Որովայնի և կոնքի խոռոչի օրգանների սոնոգրաֆիա

       Էխոսրտագրություն

 • Անհետաձգելի բուժօգնություն․

v   Ստացիոնար պայմաններում հետևյալ բժշկական ծառայությունները.

       Վիրաբուժական կամ թերապևտիկ հիվանդությունների (ներառյալ գինեկոլոգիական հիվանդությունների) անհետաձգելի բուժօգնություն ստացիոնար (ներհիվանդանոցային) պայմաններում՝ բացառությամբ օնկոլոգիական, նեյրովիրաբուժական, հղիության/ծննդօգնության դեպքերի կամ ներհիվանդանոցային պայմաններում կատարված այն լաբորատոր կամ գործիքային հետազոտությունների, որոնց արդյունքների հիման վրա չի իրականացվել անհետաձգելի հոսպիտալացում,

       Քրոնիկ հիվանդությունների սրացումների անհետաձգելի բուժօգնություն ստացիոնար պայմաններում,

       Ինֆեկցիոն հիվանդությունների բուժում,

       Տարբեր տեսակի վնասվածքների (կոտրվածքներ, հոդախախտեր, վերքեր, սալջարդեր, պոլիտրավմաներ) բուժում,

       Սուր ներքին և արտաքին արյունահոսությունների բուժում,

       Այրվածքների, ցրտահարությունների, էլեկտրահարությունների բուժում,

       Սուր թունավորումների բուժում,

       Ինտենսիվ թերապիա և ռեանիմացիոն միջոցառումներ պահանջող անհետաձգելի վիճակների բուժում (որոնք չեն ներառվում պետպատվերի շրջանակներում),

       Վնասվածքների վիրահատությունների ժամանակ կիրառվող մետաղական կոնստրուկցիաներ:

 

Բազային + Փաթեթի արժեքն ըստ տարիքային խմբերի՝

 

Բազային +  

0-12 տարեկան

12-18 տարեկան

18-55 տարեկան

Ամբուլատոր + դեղորայք+կանխարգելիչ

64,000 ՀՀ դրամ

70,000 ՀՀ դրամ

77,000 ՀՀ դրամ

Ամբուլատոր + կանխարգելիչ + անհետաձգելի բուժօգնություն

83,000 ՀՀ դրամ

89,000 ՀՀ դրամ

96,000 ՀՀ դրամ

Ամբուլատոր + դեղորայք+ կանխարգելիչ + անհետաձգելի բուժօգնություն

95,000 ՀՀ դրամ

102,000 ՀՀ դրամ

110,000 ՀՀ դրամ

 

Հատուկ առաջարկ

Բազային + փաթեթի հետ միասին ձեռք բերեք Ձեր ընտանիքի անդամների* համար ստորև նշված ծառայությունները շուկայականից 40-50% ցածր գնով։

 

   * Ընտանիքի անդամ են համարվում կինը, ամուսինը, մինչև 27 տարեկան չամուսնացած զավակները:


Բազային +  Ընտանիք

0-12 տարեկ

ան

12-18 տարեկան

18-55 տարեկան

Կանխարգելիչ բուժզննության ծածկույթ

12,000  ՀՀ դրամ

19,000  ՀՀ դրամ

25,000  ՀՀ դրամ

Բազային + Կանխարգելիչ բուժզննության ծածկույթ

56,500  ՀՀ դրամ

                      64,000  ՀՀ դրամ

70,000  ՀՀ դրամ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԲՈՆՈՒՍ

 • Եթե ապահովագրել եք Ձեր ընտանիքի երկու կամ ավել անդամի
 • Եթե ունեք ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ-ում 100,000 ՀՀ դրամը գերազանցող գործող պայմանագիր (բացառությամբ ԱՊՊԱ)

Կստանաք 10% զեղչ INGOCARE–ի ցանկացած փաթեթ ձեռք բերելու դեպքում։ 

 

Հարցերի կամ ապահովագրության պայմաններին ավելի մանրամասն ծանոթանալու համար խնդրում ենք զանգահարել (010) 592121 հեռախոսահամարով։

 

Պայմանագրի կնքման կարգին կարող եք ծանոթանալ այստեղ: 

Թարմացված է`   2019-08-28 04:08

Մեր գործակալները

Մարզեր:

Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով ներկայացված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: