Order
Անհատներ Իրավաբանական անձինք
ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՄՓՈՓՈՒՄ Է 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

2016-10-24

Ամփոփելով 2016 թվականի սեպտեմբեր ամսի արդյունքները՝ ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ ԱՓԲԸ արձանագրել է հետևյալ հիմնական ֆինանսական ցուցանիշները.

-  Վաստակած ապահովագրավճարներ՝ 518,718,880 ՀՀ դրամ, 
-  Հաշվեգրված հատուցումներ՝ 250,946,351 ՀՀ դրամ,
-  Վճարված հատուցումներ՝ 269,383,063 ՀՀ դրամ,
-  Կառավարչական ծախսեր՝ 105,552,676 ՀՀ դրամ, 
-  Ներդրումային եկամուտ՝ 114,102,319 ՀՀ դրամ, 
-  Զուտ շահույթ՝ 124,099,331 ՀՀ դրամ 

Ընկերությունը 2016 թվականի սեպտեմբեր ամսին պետական բյուջեի հաշվին է վճարել 25,252,986 ՀՀ դրամ հարկ:

2016թ․ օգոստոս ամսվա վերջի դրությամբ ընկերության սեփական կապիտալը կազմել է 3,859,525,226.41 ՀՀ դրամ:

Մեր գործակալները

Մարզեր:
Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով ներկայացված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: