Order
Անհատներ Իրավաբանական անձինք
ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՄՓՈՓՈՒՄ Է ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

2016-11-10

Ամփոփելով 2016 թվականի հոկտեմբեր ամսի արդյունքները՝ ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ ԱՓԲԸ արձանագրել է հետևյալ հիմնական ֆինանսական ցուցանիշները.

-  Վաստակած ապահովագրավճարներ՝ 479,956,811 ՀՀ դրամ, 
-  Հաշվեգրված հատուցումներ՝ 317,795,475 ՀՀ դրամ,
-  Վճարված հատուցումներ՝ 322,728,055  ՀՀ դրամ,
-  Կառավարչական ծախսեր՝ 149,307,997 ՀՀ դրամ, 
-  Ներդրումային եկամուտ՝ 114,447,454 ՀՀ դրամ, 
-  Զուտ շահույթ՝ 144,427,345  ՀՀ դրամ 

Ընկերությունը 2016 թվականի հոկտեմբեր ամսին պետական բյուջեի հաշվին է վճարել 29,833,081  ՀՀ դրամ հարկ:

2016թ․ հոկտեմբեր ամսվա վերջի դրությամբ ընկերության սեփական կապիտալը կազմել է 4,009,798,638.91 ՀՀ դրամ:

Մեր գործակալները

Մարզեր:
Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով ներկայացված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: