Order
Անհատներ Իրավաբանական անձինք
ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ ապահովագրական ընկերությունն ամփոփում է 2016 թվականի նոյեմբեր ամսվա արդյունքները ...

2016-12-09

 

 

 

 

 

 

Ամփոփելով 2016 թվականի նոյեմբեր ամսի արդյունքները՝ ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ ԱՓԲԸ արձանագրել է հետևյալ հիմնական ֆինանսական ցուցանիշները.

-  Վաստակած ապահովագրավճարներ՝ 514,937,221 ՀՀ դրամ, 
-  Հաշվեգրված հատուցումներ՝307,045,213  ՀՀ դրամ,
-  Վճարված հատուցումներ՝ 334,418,092  ՀՀ դրամ,
-  Կառավարչական ծախսեր՝ 125,538,597 ՀՀ դրամ, 
-  Ներդրումային եկամուտ՝  63,575,936  ՀՀ դրամ, 
-  Զուտ շահույթ՝ 18,834,813  ՀՀ դրամ 

Ընկերությունը 2016 թվականի նայեմբեր ամսին պետական բյուջեի հաշվին է վճարել 71,586,294 ՀՀ դրամ հարկ:

2016թ․ նոյեմբեր ամսվա վերջի դրությամբ ընկերության սեփական կապիտալը կազմել է 3,941,664,915.87  ՀՀ դրամ:

Մեր գործակալները

Մարզեր:
Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով ներկայացված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: