Order
Անհատներ Իրավաբանական անձինք
ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՄՓՈՓՈՒՄ Է 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

2017-01-18

Ամփոփելով 2016 թվականի արդյունքները` ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ ԱՓԲԸ արձանագրել է հետևյալ հիմնական ֆինանսական ցուցանիշները.

-  Հավաքագրված ապահովագրավճարներ՝ 6,138,952,953 ՀՀ դրամ, 
-  Վճարված հատուցումներ՝ 3,395,142,622 ՀՀ դրամ,
-  Կառավարչական ծախսեր՝ 1,537,423,693 ՀՀ դրամ, 
-  Ներդրումային եկամուտ՝ 913,869,980 ՀՀ դրամ, 
-  Զուտ շահույթ՝ 939,465,207 ՀՀ դրամ: 

Ընկերությունը 2016 թվականի ընթացքում պետական բյուջեի հաշվին է վճարել 507,566,722 ՀՀ դրամ:

Տարվա վերջին դրությամբ ընկերության սեփական կապիտալը կազմել է 3,956,104,876 ՀՀ դրամ՝ 2015 թվականի վերջի համեմատությամբ աճելով 27.45%-ով:

Ընկերության ֆինանսական հաշվետվություններին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով՝ http://www.ingoarmenia.am/index/view/id/177/lang/am

Մեր գործակալները

Մարզեր:
Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով ներկայացված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: