Order
Անհատներ Իրավաբանական անձինք
ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՄՓՈՓՈՒՄ Է 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

2017-02-15

Ամփոփելով 2017 թվականի հունվար ամսի արդյունքները՝ ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ ԱՓԲԸ արձանագրել է հետևյալ հիմնական ֆինանսական ցուցանիշները.

-  Վաստակած ապահովագրավճարներ՝ 511,535,978 ՀՀ դրամ, 
-  Հաշվեգրված հատուցումներ՝ 304,580,431 ՀՀ դրամ,
-  Վճարված հատուցումներ՝ 304,185,065  ՀՀ դրամ,
-  Կառավարչական ծախսեր՝ 122,949,094 ՀՀ դրամ, 
-  Ներդրումային եկամուտ՝ 49,973,344 ՀՀ դրամ, 
-  Զուտ շահույթ՝ 14,140,831  ՀՀ դրամ 

Ընկերությունը 2017թ.-ի հունվար ամսին պետական բյուջեի հաշվին է վճարել 59,752,754  ՀՀ դրամ հարկ:

2017թ․-ի հունվար ամսվա վերջի դրությամբ ընկերության սեփական կապիտալը կազմել է 3,972,970,954.69 ՀՀ դրամ:

 

Մեր գործակալները

Մարզեր:
Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով ներկայացված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: