Order
Անհատներ Իրավաբանական անձինք
ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՄՓՈՓՈՒՄ Է 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ...

2017-03-17

Ամփոփելով 2017 թվականի փետրվար ամսի արդյունքները՝ ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ ԱՓԲԸ արձանագրել է հետևյալ հիմնական ֆինանսական ցուցանիշները.

-  Վաստակած ապահովագրավճարներ՝ 470,512,748 ՀՀ դրամ, 
-  Հաշվեգրված հատուցումներ՝ 380,442,110 ՀՀ դրամ,
-  Վճարված հատուցումներ՝ 352,011,012  ՀՀ դրամ,
-  Կառավարչական ծախսեր՝ 120,442,379 ՀՀ դրամ, 
-  Ներդրումային եկամուտ՝ 48,518,455 ՀՀ դրամ, 
-  Զուտ շահույթ՝ 41,949,051  ՀՀ դրամ 

Ընկերությունը 2017թ.-ի փետրվար ամսին պետական բյուջեի հաշվին է վճարել 26,442,175  ՀՀ դրամ հարկ:

2017թ․-ի փետրվար ամսվա վերջի դրությամբ ընկերության սեփական կապիտալը կազմել է 4,011,574,660,82 ՀՀ դրամ:

Մեր գործակալները

Մարզեր:
Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով ներկայացված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: