Order
Անհատներ Իրավաբանական անձինք
ԿԱՆԱՆՑ ԿԱՍԿՈ և WOMAN'S CARD

2017-03-24

Սիրելի կանայք, 
Եթե Դուք ունեք ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿԻ Woman’s Card, ապա կարող եք ձեռք բերել նաև ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ-ի կողմից առաջարկվող ԿԱՍԿՈ կանանց համար մեքենաների ապահովագրություն՝ Կոնվերս բանկի ցանկացած մասնաճյուղից:

Ձեռք բերե՛ք Women's Card և եղե՛ք ապահով ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ-ի հետ:

Մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ այստեղ

 

Մեր գործակալները

Մարզեր:
Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով ներկայացված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: