Order
Անհատներ Իրավաբանական անձինք
«ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԱՓԲԸ-Ի ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԺՈՂՈՎ

2017-03-24

 «Սույնով տեղեկացնում ենք, որ 2017թ.-ի ապրիլի 12-ին, ժամը 11:00-ին, ՀՀ, ք. Երևան, Հանրապետության 51,53 հասցեում տեղի է ունենալու «ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԱՓԲԸ մասնակիցների տարեկան ժողով:»

Մեր գործակալները

Մարզեր:
Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով ներկայացված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: