Order
Անհատներ Իրավաբանական անձինք
ԱՄՓՈՓԵԼՈՎ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏ ԱՄՍԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

2017-04-13

Ամփոփելով 2017 թվականի մարտ ամսի արդյունքները՝ ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ ԱՓԲԸ արձանագրել է հետևյալ հիմնական ֆինանսական ցուցանիշները.

-  Վաստակած ապահովագրավճարներ՝ 530,831,599 ՀՀ դրամ, 
-  Հաշվեգրված հատուցումներ՝ 331,443,078 ՀՀ դրամ,
-  Վճարված հատուցումներ՝ 414,605,809  ՀՀ դրամ,
-  Կառավարչական ծախսեր՝ 128,203,238 ՀՀ դրամ, 
-  Ներդրումային եկամուտ՝ 95,056,994 ՀՀ դրամ, 
-  Զուտ շահույթ՝ 93,786,734  ՀՀ դրամ 

Ընկերությունը 2017 թվականի մարտ ամսին պետական բյուջեի հաշվին է վճարել 47,103,080  ՀՀ դրամ հարկ:

2017թ․ մարտ ամսվա վերջի դրությամբ ընկերության սեփական կապիտալը կազմել է 4,135,232,850 ՀՀ դրամ:

 

Մեր գործակալները

Մարզեր:
Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով ներկայացված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: