Order
Անհատներ Իրավաբանական անձինք
ԱՄՓՈՓԵԼՈՎ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼ ԱՄՍՎԱ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

2017-05-19

Ամփոփելով 2017 թվականի ապրիլ ամսի արդյունքները՝ ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ ԱՓԲԸ արձանագրել է հետևյալ հիմնական ֆինանսական ցուցանիշները.

-  Վաստակած ապահովագրավճարներ՝ 512,651,635 ՀՀ դրամ, 
-  Հաշվեգրված հատուցումներ՝ 241,064,025 ՀՀ դրամ,
-  Վճարված հատուցումներ՝ 239,590,632  ՀՀ դրամ,
-  Կառավարչական ծախսեր՝ 162,327,148 ՀՀ դրամ, 
-  Ներդրումային եկամուտ՝ 59,997,207 ՀՀ դրամ, 
-  Զուտ շահույթ՝ 48,168,554  ՀՀ դրամ 

Ընկերությունը 2017 թվականի ապրիլին պետական բյուջեի հաշվին է վճարել  211,681,120 ՀՀ դրամ հարկ:

2017թ․ ապրիլ ամսվա վերջի դրությամբ ընկերության սեփական կապիտալը կազմել է 3,481,290,545 ՀՀ դրամ:

 

Մեր գործակալները

Մարզեր:

Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով ներկայացված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: