Order
Անհատներ Իրավաբանական անձինք
ԱՄՓՈՓԵԼՈՎ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍ ԱՄՍՎԱ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

2017-06-15

Ամփոփելով 2017 թվականի մայիս ամսվա արդյունքները՝ ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ ԱՓԲԸ արձանագրել է հետևյալ հիմնական ֆինանսական ցուցանիշները.

-  Վաստակած ապահովագրավճարներ՝ 541,256,592 ՀՀ դրամ, 
-  Հաշվեգրված հատուցումներ՝ 260,473,932 ՀՀ դրամ,
-  Վճարված հատուցումներ՝ 69,731,760  ՀՀ դրամ,
-  Կառավարչական ծախսեր՝ 116,514,933 ՀՀ դրամ, 
-  Ներդրումային եկամուտ՝ 109,425,927 ՀՀ դրամ, 
-  Զուտ շահույթ՝ 61,019,792  ՀՀ դրամ 

Ընկերությունը 2017 թվականի մայիսին պետական բյուջեի հաշվին է վճարել 77,485,500 ՀՀ դրամ հարկ:

2017թ․ մայիս ամսվա վերջի դրությամբ ընկերության սեփական կապիտալը կազմել է 3,490,671,465 ՀՀ դրամ:

 

Մեր գործակալները

Մարզեր:

Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով ներկայացված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: