Order
Անհատներ Իրավաբանական անձինք
ԱՄՓՈՓԵԼՈՎ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍ ԱՄՍՎԱ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

2017-07-18

Ամփոփելով 2017 թվականի հունիս ամսվա արդյունքները՝ ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ ԱՓԲԸ արձանագրել է հետևյալ հիմնական ֆինանսական ցուցանիշները.

-  Վաստակած ապահովագրավճարներ՝ 529,030,948 ՀՀ դրամ, 
-
  Հաշվեգրված հատուցումներ՝ 347,243,372 ՀՀ դրամ,
-
  Վճարված հատուցումներ՝ 240,559,454  ՀՀ դրամ,
-
  Կառավարչական ծախսեր՝ 140,874,207 ՀՀ դրամ, 
-
  Ներդրումային եկամուտ՝ 65,227,271 ՀՀ դրամ, 
-
  Զուտ շահույթ՝ -9,887,365  ՀՀ դրամ 

Ընկերությունը 2017 թվականի հունիսին պետական բյուջեի հաշվին է վճարել 105,362,384 ՀՀ դրամ հարկ:

2017թ հունիս ամսվա վերջի դրությամբ ընկերության սեփական կապիտալը կազմել է 3,447,577,392 ՀՀ դրամ:

 

Մեր գործակալները

Մարզեր:

Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով ներկայացված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: