Order
Անհատներ Իրավաբանական անձինք
ԱՄՓՈՓԵԼՈՎ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍ ԱՄՍՎԱ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

2017-08-17

Ամփոփելով 2017 թվականի հուլիս ամսվա արդյունքները՝ ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ ԱՓԲԸ արձանագրել է հետևյալ հիմնական ֆինանսական ցուցանիշները.

-  Վաստակած ապահովագրավճարներ՝ 561,590,044 ՀՀ դրամ, 
-
  Հաշվեգրված հատուցումներ՝ 269,594,823 ՀՀ դրամ,
-
  Վճարված հատուցումներ՝ 306,200,387 ՀՀ դրամ,
-
  Կառավարչական ծախսեր՝ 117,172,103 ՀՀ դրամ, 
-
  Ներդրումային եկամուտ՝ 43,075,103 ՀՀ դրամ, 
-
  Զուտ շահույթ՝ 35,405,764  ՀՀ դրամ 

Ընկերությունը 2017 թվականի հուլիսին պետական բյուջեի հաշվին է վճարել 44,41,666 ՀՀ դրամ հարկ:

2017թ հուլիս ամսվա վերջի դրությամբ ընկերության սեփական կապիտալը կազմել է 3,528,689,816 ՀՀ դրամ:

 

Մեր գործակալները

Մարզեր:

Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով ներկայացված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: