Order
Անհատներ Իրավաբանական անձինք
ԱՄՓՈՓԵԼՈՎ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍ ԱՄՍՎԱ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

2017-10-04

Ամփոփելով 2017 թվականի օգոստոս ամսվա արդյունքները՝ ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ ԱՓԲԸ արձանագրել է հետևյալ հիմնական ֆինանսական ցուցանիշները.

-  Վաստակած ապահովագրավճարներ՝ 579,139,433 ՀՀ դրամ, 
-  Հաշվեգրված հատուցումներ՝ 345,714,319 ՀՀ դրամ, 
-  Վճարված հատուցումներ՝ 362,699,295 ՀՀ դրամ,
-  Կառավարչական ծախսեր՝ 103,693,529 ՀՀ դրամ, 
-  Ներդրումային եկամուտ՝ 42,575,311 ՀՀ դրամ, 
-  Զուտ շահույթ՝ 43,600,365  ՀՀ դրամ: 

Ընկերությունը 2017 թվականի օգոստոսին պետական բյուջեի հաշվին է վճարել 23,796,638 ՀՀ դրամ հարկ:

2017թ․ օգոստոս ամսվա վերջի դրությամբ ընկերության սեփական կապիտալը կազմել է 3,573,270,116 ՀՀ դրամ:

 

Մեր գործակալները

Մարզեր:

Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով ներկայացված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: