Order
Անհատներ Իրավաբանական անձինք
ԱՄՓՈՓԵԼՈՎ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

2017-10-13

Ամփոփելով 2017 թվականի սեպտեմբեր ամսվա արդյունքները՝ ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ ԱՓԲԸ արձանագրել է հետևյալ հիմնական ֆինանսական ցուցանիշները.

-  Վաստակած ապահովագրավճարներ՝ 543,673,410 ՀՀ դրամ,

-  Հաշվեգրված հատուցումներ՝ 280,286,959 ՀՀ դրամ,

-  Վճարված հատուցումներ՝ 341,878,961 ՀՀ դրամ,

-  Կառավարչական ծախսեր՝ 173,906,370 ՀՀ դրամ,

-  Ներդրումային եկամուտ՝ 73,177,618 ՀՀ դրամ,

-  Զուտ շահույթ՝  -19,484,125 ՀՀ դրամ,

 

Ընկերությունը 2017 թվականի օգոստոսին պետական բյուջեի հաշվին է վճարել 21,242,749 ՀՀ դրամ հարկ:

2017թ․ օգոստոս ամսվա վերջի դրությամբ ընկերության սեփական կապիտալը կազմել է 3,530,054,893 ՀՀ դրամ:

Մեր գործակալները

Մարզեր:

Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով ներկայացված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: