Order
Անհատներ Իրավաբանական անձինք
ԱՄՓՈՓԵԼՈՎ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

2017-11-22

Ամփոփելով 2017 թվականի հոկտեմբեր ամսվա արդյունքները՝ ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ ԱՓԲԸ արձանագրել է հետևյալ հիմնական ֆինանսական ցուցանիշները.

-  Վաստակած ապահովագրավճարներ՝ 637,606,389 ՀՀ դրամ,

-  Հաշվեգրված հատուցումներ՝ 409,637,520 ՀՀ դրամ,

-  Վճարված հատուցումներ՝ 431,678,935 ՀՀ դրամ,

-  Կառավարչական ծախսեր՝ 156,505,152 ՀՀ դրամ,

-  Ներդրումային եկամուտ՝ 71,644,547 ՀՀ դրամ,

-  Զուտ շահույթ՝  - 21,026,509 ՀՀ դրամ,

 

Ընկերությունը 2017 թվականի հոկտեմբեր պետական բյուջեի հաշվին է վճարել 21,026,509 ՀՀ դրամ հարկ:

2017թ․ հոկտեմբերամսվա վերջի դրությամբ ընկերության սեփական

կապիտալը կազմել է 3,514,811,131 ՀՀ դրամ:

 

Մեր գործակալները

Մարզեր:

Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով ներկայացված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: