Order
Անհատներ Իրավաբանական անձինք
Ամփոփելով 2017 թվականի հոկտեմբեր ամսվա արդյունքները

2017-11-22

Ամփոփելով 2017 թվականի հոկտեմբեր ամսվա արդյունքները՝ ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ ԱՓԲԸ արձանագրել է հետևյալ հիմնական ֆինանսական ցուցանիշները.

-  Վաստակած ապահովագրավճարներ՝ 637,606,389 ՀՀ դրամ
-  Հաշվեգրված հատուցումներ՝ 409,637,520 ՀՀ դրամ
-  Վճարված հատուցումներ՝ 431,678,935 ՀՀ դրամ,
-  Կառավարչական ծախսեր՝ 156,505,152 ՀՀ դրամ
-  Ներդրումային եկամուտ՝ 71,644,547 ՀՀ դրամ
-  Զուտ շահույթ՝  -21,026,509 ՀՀ դրամ

Ընկերությունը 2017 թվականի օգոստոսին պետական բյուջեի հաշվին է վճարել 21,026,509 ՀՀ դրամ հարկ:

2017թ․ օգոստոս ամսվա վերջի դրությամբ ընկերության սեփական կապիտալը կազմել է 3,514,811,131 ՀՀ դրամ:

Մեր գործակալները

Մարզեր:
Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով ներկայացված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: