Order
Անհատներ Իրավաբանական անձինք
ԳԻՏԵ՞Ք ԻՆՉ Է ՍԵԼՎԻՋԸ (SALVAGE)

2017-11-24

Սելվիջը ապահովագրական պատահարի հետևանքով վնասված գույքի արժեքն է կամ այն գումարը, որն ապահովագրական ընկերությունը ստանում է վնասված գույքի վաճառքից:

Գույքի ապահովագրության դեպքում ապահովագրական ընկերությունը սելվիջի չափով նվազեցնում է ապահովագրական հատուցման գումարը, եթե ապահովադիրը ցանկանում է իրեն պահել վնասված գույքը, կամ ապահովադրին հատուցումը վճարում է ամբողջ գույքի արժեքի չափով և ստանում վնասված գույքի նկատմամբ բոլոր իրավունքները:

Պատկերացրեք իրավիճակ, Ձեր մեքենան պատահարի հետևանքով ամբողջությամբ վնասվել է, և ապահովագրական ընկերությունն առաջարկում է Ձեզ վճարել մեքենայի արժեքն ամբողջությամբ, փոխարենը վերցնել մեքենան: Հենց այս երևույթը կոչվում է Սելվիջ:  

Եղե՛ք տեղեկացված...

 

#ingoarmenia #insurancevocabulary #ինգոարմենիա #ապահովագրականբառարան

Գիտե՞ք ինչ է Սելվիջը (salvage)
Սելվիջը ապահովագրական պատահարի հետևանքով վնասված գույքի արժեքն է կամ այն գումարը, որն ապահովագրական ընկերությունը ստանում է վնասված գույքի վաճառքից:
Գույքի ապահովագրության դեպքում ապահովագրական ընկերությունը սելվիջի չափով նվազեցնում է ապահովագրական հատուցման գումարը, եթե ապահովադիրը ցանկանում է իրեն պահել վնասված գույքը, կամ ապահովադրին հատուցումը վճարում է ամբողջ գույքի արժեքի չափով և ստանում վնասված գույքի նկատմամբ բոլոր իրավունքները:
Պատկերացրեք իրավիճակ, Ձեր մեքենան պատահարի հետևանքով ամբողջությամբ վնասվել է, և ապահովագրական ընկերությունն առաջարկում է Ձեզ վճարել մեքենայի արժեքն ամբողջությամբ, փոխարենը վերցնել մեքենան: Հենց այս երևույթը կոչվում է Սելվիջ:  
Եղե՛ք տեղեկացված...
#ingoarmenia #insurancevocabulary #ինգոարմենիա #ապահովագրականբառարան

 

Մեր գործակալները

Մարզեր:

Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով ներկայացված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: