Order
Անհատներ Իրավաբանական անձինք
ԱՄՓՈՓԵԼՈՎ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

2018-01-11

Ամփոփելով 2017 թվականի դեկտեմբեր  ամսվա արդյունքները՝ ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ ԱՓԲԸ-ն արձանագրել է հետևյալ հիմնական ֆինանսական ցուցանիշները.

- Վաստակած ապահովագրավճարներ՝ 721,441,074 ՀՀ դրամ, 
- Հաշվեգրված հատուցումներ՝ 515,756,458 ՀՀ դրամ,
- Վճարված հատուցումներ՝ 846,071,253 ՀՀ դրամ,
- Կառավարչական ծախսեր՝ 154,046,790 ՀՀ դրամ, 
- Ներդրումային եկամուտ՝ 65,238,584 ՀՀ դրամ, 
- Զուտ շահույթ՝ 120,829,390 ՀՀ դրամ


Ընկերությունը 2017 թվականի դեկտեմբեր ամսին բյուջեի հաշվին է վճարել 78,520,107 ՀՀ դրամ հարկ:
2017թ․ դեկտեմբեր ամսվա վերջի դրությամբ ընկերության սեփական կապիտալը կազմել է 3,756,587,884 ՀՀդրամ:

 

Մեր գործակալները

Մարզեր:

Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով ներկայացված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: